autor: C?t?lin Ni?u Sportivii CSM C?l?ra?i au ob?inut în anul 2012 un num?r record de 86 de medalii, la concursuri ?i campionate na?ionale ?i interna?ionale, la toate categoriile de vârst?. Pe sec?ii, la num?r de medalii, pe locul I s-a clasat Atletismul cu 26 de medalii, pe locul ÎI Boxul […]

Ziua de 15 ianuarie a fost s?rb?torit? ?i de elevii ?colii Nicolae Titulescu din C?l?ra?i. ?colarii claselor a I F ?i a II-a E au p?truns în universul poetic al marelui Luceaf?r. Prin proiectul educa?ional Mihai Eminescu – Luceaf?rul poeziei romane?ti, copiii ?i-au îmbog??it cuno?tin?ele despre marele poet: au memorat […]

Nemul?umit de faptul c? institu?ia pe care o conduce, Consiliul Jude?ean C?l?ra?i, ar putea s? primeasc? o corec?ie ce poate dep??i 10% din sumele primite pe programele cu finan?are european?, R?ducu Filipescu a discutat cu ministrul Fondurilor Europene pe aceast? tem?. Pre?edintele a declarat, într-o conferin?? de pres?, c? era […]

Instituit în baza Hot?rârii Guvernului nr. 600 din 2009, Programul European pentru furnizarea de produse alimentare c?tre persoanele cele mai defavorizate este aproape de a finaliza al patrulea an de derulare. Dac? în primul an, prin program erau distribuite doar dou? produse alimentare: zah?r ?i f?ina alb? de grâu, treptat […]

Anul 2012 a fost un an plin pentru partidele politice. Rand pe rand, acestea au trecut prin alegerile locale, referendumul pentru demiterea presedintelui si alegerile parlamentare. Dupa un an incarcat in batalii electorale, noul an va reprezenta pentru acestia analiza rezultatelor inregistrate, dar si posibile regrupari organizationale in perspectiva viitoarelor […]

Alegerile generale din 9 decembrie 2012 au propulsat, în func?ia de parlamentari, o serie de ale?i locali, printre cei mai reprezentativi num?rându-se Liviu Dragnea, pre?edintele Consiliului Jude?ean Teleorman sau Darius Valcov, primarul municipiului Slatina, locurile l?sate libere de ace?tia, urmând a fi ocupate prin organizarea unor noi alegeri la nivel […]

 Aniversarea datei de 15 ianuarie, ziua in care s-a nascut poetul national Mihai Eminescu, marcheaza, in acelasi timp, Ziua Nationala a Culturii, stabilit? în urm? cu 3 ani. Daca activitatile organizate anual de Directia Judeteana pentru Cultura C?l?ra?i, au devenit un fapt de traditie pentru viata culturala c?l?r??ean?, de aceasta […]

Daca la sfarsitul lui 2012, va informam ca licitatia publica pentru managementul privat al celei mai importante unitati medicale din judet a beneficiat de participarea firmei Tetraedru Medical Consulting SRL, urmare a indeplinirii cerintelor tehnice si financiare solicitate de Consiliul Judetean Calarasi, aceasta a devenit castigatoarea procedurii. Astfel, ca prima […]

Pre?edintele Biroului Electoral Jude?ean, Gheorghe Stoian a înmânat vineri, 14 decembrie, mandatele de parlamentar, ale?ilor jude?ului C?l?ra?i. Pân? aici, nimic deosebit! Surprinz?toare este îns? atitudinea pe care a avut-o acesta fa?? de pres?, considerând c? un astfel de moment nu trebuie anun?at, totul trebuind s? se desf??oare probabil într-un cadru […]

0Shares