Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, prin Muzeul Municipiului C?l?ra?i, v? invit? s? participa?i la a doua edi?ie a concursului de filme de prezentare a Municipiului C?l?ra?i. Concurs filme prezentare Informa?ii generale privind concursul Concursul se adreseaz? tuturor celor pasiona?i de arta cinematografic? în diversele ei forme, oferindu-le astfel prilejul de a-?i manifesta […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i va executa în perioada 13 iulie-22 iulie 2017 tratamente de dezinsec?ie. Tratamentele se vor aplica în intervalul orar 00.00-05.00, doar când condi?iile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar perioada urmând a fi prelungit?. Substan?ele active ale produselor utilizate pentru tratamentele de dezinsec?ie sunt avizate de Ministerul S?n?t??ii […]

Expozi?ie personal? Silviu Ioan SoarePlastic? mic? Muzeul Dun?rii de Jos, institu?ie public? de cultur?, aflat? sub autoritatea Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, v? invit? la vernisajul expozi?iei Silviu Ioan Soare – Plastic? mic? Expozi?ia este organizat? la sediul muzeului din str. Progresul nr. 4 ?i va fi deschis? pentru public mar?i, 11 iulie 2017, ora 11. Dup? […]

O adolescent? de 17 ani, din Centrul de Plasament „Sf. ?tefan” Peri?oru, pasionat? de poezie, ?i-a v?zut visul împlinit: acela de a avea publicat propriul volum de poezii. Volumul de debut în poezie, „Roman?a candelabrului tinere?ii”,  a fost publicat datorit? implic?rii ONG-ului de art? ?i cultur?, Asocia?ia ?ans?- Viorica Hagianu, […]

Pompierii militari din cadrul I.S.U. C?l?ra?i au fost angrena?i timp de aproximativ trei ore în misiuni contra-cronometru de salvare a locuin?elor ?i gospod?riilor cet??ene?ti afectate de precipita?iile abundente în localit??ile Olteni?a, C?l?ra?i, Bude?ti, Frumu?ani ?i Modelu În urma ploilor toren?iale abundente, ce au c?zut în zona municipiilor Olteni?a ?i C?l?ra?i […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? faptul c? începând de joi, 29 iunie, când sunt anun?ate temperaturi caniculare, vor fi deschise, în intervalul orar 10.30-16.00,  punctele de prim ajutor climatizat pentru acordarea asisten?ei medicale din Pia?a Orizont ?i Pia?a Central?. Punctele de prim ajutor sunt dotate cu aparat de aer condi?ionat ?i […]

În aceast? diminea??, poli?i?tii efectueaz? 66 de perchezi?ii, în jude?ele C?l?ra?i, Dolj, Gala?i, Maramure? ?i Constan?a, pentru destructurarea unei grup?ri specializate în valorificarea ?igaretelor provenite din contraband?. La data de 28 iunie a.c., poli?i?ti din cadrul I.P.J. C?l?ra?i ?i ai Direc?iei de Investigare a Criminalit??ii Economice, cu suportul de specialitate […]

                Consiliul Jude?ean C?l?ra?i se convoac? în ?edin?? ordinar?, la data de 29 Iunie 2017, ora 1200, în sala de ?edin?e a acestuia din municipiul C?l?ra?i, cu urm?toarea ordine de zi: Proiect de hot?râre pentru modificarea ?i completarea Hot?rârii nr. 65/2017 privind aprobarea utiliz?rii excedentului bugetar rezultat la încheierea exerci?iului […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? faptul c? Serviciul Public Pavaje Spa?ii Verzi va executa, în perioada 28.06-02.07.2017, pe vegeta?ia domeniului public al municipiului C?l?ra?i, dou? tratamente de combatere larve ?i ?ân?ari adul?i, astfel: -prin aviotratament (în zonele cu vegeta?ie abundent? din jurul ora?ului – în intervalul orar 06.00-11.00; -prin tratament terestru […]

0Shares