De luni, 11 februarie, comuna Vâlcelele intr? în campanie electoral?. Miza este scaunul de primar, l?sat vacant de actualul deputat, fost primar, timp de 12 ani, Vasile Iliu??. Aparent f?r? a fi o miz? prea important?, alegerea unui primar de comun?, competi?ia electoral? de la Vâlcelele, cap?t? o mare greutate, […]

S?pt?mâna aceasta, Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Sud Muntenia a organizat prima întâlnire cu presa local? în anul 2013. Astfel, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional, pentru regiunea Sud Muntenia, Agen?ia a prezentat situa?ia actualizat? a proiectelor aflate în implementare prin acest program. Pân? în prezent, din cele […]

Autor: C?t?lin Ni?u Consilier local, Florin Dr?gan, fiul lui Marian Dr?gan, pre?edintele Camerei de Comer?, C?l?ra?i, este propunerea PNL pentru postul de director al Direc?iei Jude?ene de Tineret ?i Sport. La ora actual?, zilele lui Marius Dumitrescu, o „nulitate„ în domeniul sportului la C?l?ra?i sunt num?rate. Dac? va accepta, actualul […]

Alegerile ce trebuiau s? aib? loc, la acest final de s?pt?mân?, în cadrul organiza?iei jude?ene a PSD C?l?ra?i au fost amânate cu o s?pt?mân?. Motivul îl reprezint? faptul c? Biroul Permanent Jude?ean, în cadrul c?ruia trebuia aprobat? Conferin?a Extraordinar? a PSD C?l?ra?i, nu s-a mai ?inut, ca urmare a deplas?rii […]

Num?rul mare de medici care s-au îndreptat c?tre Spitalul Jude?ean de Urgen?? C?l?ra?i, într-un termen scurt,  a  bucurat conducerea institu?iei, dar i-a ?i ridicat o mare problem?: cea a locuin?elor! Managerul Dan Romulus ?erban a declarat, pentru Actualitatea de C?l?ra?i, c? a solicitat Prim?riei C?l?ra?i câteva apartamente de serviciu, pentru […]

În cursul lunii ianuarie 2013, întrunit în ?edin?? extraordinar?, Consiliul Local Municipal C?l?ra?i aproba, în calitate de partener, cofinan?area proiectului “Transport ecologic în zona transfrontalier? C?l?ra?i – Silistra”, proiect ce va fi finan?at în cadrul Programului Opera?ional de Cooperare Transfrontalier? România – Bulgaria. Alte patru proiecte, având ca beneficiari institu?ii […]

Simularea la Bacalaureat, proba de limb? ?i literatura român?, sus?inut? s?pt?mâna trecut?, a reprezentat primul examen serios pentru viitorii absolven?i de liceu. Chiar dac? rezultatele simul?rii sunt  luate în calcul doar pentru a fi cunoscut nivelul de preg?tire al elevilor, fiind la latitudinea profesorilor dac? vor trece, sau nu, notele […]

0Shares