Print Friendly, PDF & Email

Pe pagina de socializare a pre?edintelui Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, Vasile Iliu??, în aceast? sear?, a fost postat urm?torul mesaj, referitor la rezultatul alegerilor de duminic?: ROMÂNII AU ALES“Îi felicit pe câ?tig?torii alegerilor din 11 Decembrie ?i le doresc succes pentru a pune în aplicare toate proiectele ?i solu?iile propuse românilor […]

Print Friendly, PDF & Email

Rezultatele alegerilor parlamentare au venit cu surprize ?i în jude?ul considerat, pân? de curând, ca fiind galben. PSD C?l?ra?i a reu?it s? ob?in? 52%, fiind cu 20 de procente peste PNL C?l?ra?i. Pentru Actualitatea de C?l?ra?i, pre?edintele interimar al PSD C?l?ra?i, Ciprian Pandea, a r?spuns la câteva întreb?ri: Ciprian Pandea: […]

Print Friendly, PDF & Email

Liberalii c?l?r??eni au dat, deja, startul luptei electorale pentru câ?tigarea alegerilor parlamentare, din 11 decembrie. Daniel Dr?gulin, cel care va coordona campania electoral?, în municipiul C?l?ra?i, a afirmat c? organiza?ia municipal? a PNL C?l?ra?i ?i-a  strâns rândurile ?i a reactivat toate birourile sec?iilor de vot. Deja au fost distribuite o […]

Print Friendly, PDF & Email

C?l?ra?eanca Roxana Natalia Pa?urc? a fost desemnat? s? candideze pentru func?ia de senator al României, din partea Partidului Social Democrat C?l?ra?i (PSD). La cei 37 de ani ai s?i, a avut curajul s? intre în apriga b?t?lie electoral? pentru alegerile parlamentare, din 11 decembrie. Membru cu ?tate vechi în PSD,  […]

Print Friendly, PDF & Email

Candidatul PNL la Camera Deputa?ilor, C?t?lin Predoiu, a început, al?turi de echipa PNL, un adev?rat tur de for??, în jude?ul C?l?ra?i, din dorin?a de a afla care sunt principalele m?suri legislative care ar putea fi ini?iate, în noul Parlament, care s? vin? în sprijinul autorit??ilor locale. “Prim?riile func?ioneaz? greu, din […]

Print Friendly, PDF & Email

 PNL / C?t?lin Predoiu: “M-am al?turat unei echipe puternice!”PNL C?l?ra?i i-a adus, în fa?a presei, pe candida?ii, în mare parte, din vechea gard? a organiza?iei jude?ene, noutatea fiind C?t?lin Predoiu, cap de list? la Camera Deputa?ilor.  “Sunt extrem de fericit s? fi f?cut acest pas, de a-mi depune candidatura pentru […]

Print Friendly, PDF & Email

Pre?edintele PNL C?l?ra?i, R?ducu Filipescu, a anun?at, în conferin?a de pres?, numele celor care vor candida la alegerile parlamentare, din partea organiza?iei jude?ene. La Camera Deputa?ilor, ordinea este urm?toarea: C?t?lin Predoiu, care candideaz? în locul lui Dan Motreanu, parlamentar timp de dou? mandate pe Colegiul 3, Raluca Surdu, Liviu Tomoiag?, […]

Print Friendly, PDF & Email

De mar?i, 6 septembrie, deputatul Aurel Niculae, fost pre?edinte al UNPR C?l?ra?i,  care ?i-a câ?tigat mandatul de deputat, în urm? cu 4 ani, ca membru PNL, a revenit în partidul care l-a propulsat în Parlament, prin afilierea la Grupul Na?ional Liberal, din Camera Deputa?ilor. Deputatul Niculae a declarat, pentru Actualitatea […]

Print Friendly, PDF & Email

42 de agen?i de poli?ie au intrat în rândurile poli?i?tilor Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean C?l?ra?i, începând cu data de 01 iulie 2016. Ace?tia au promovat  în luna mai 2016 examentul de încadrare din surs? extern? ?i reîncadrare.  Cei 42 agen?i de poli?ie au fost întâmpina?i de conducerea Inspectoratului de Poli?ie […]

Print Friendly, PDF & Email

Pre?edintele organiza?iei jude?ene a UNPR C?l?ra?i, Aurel Niculae, a declarat c? a semnat, al?turi de ceilal?i parlamentari UNPR, s?pt?mâna trecut?, memorandumul de acord privind alina?a cu PNL. De altfel, acesta a spus c? alian?a cu PSD, nu o mai vede ca variant?, men?ionând c? înainte de alegerile locale, conducerea PSD […]

Print Friendly, PDF & Email

În Colegiul Uninominal 5 C?l?ra?i pe care îl reprezint din decembrie 2012 în Parlamentul României, Camera Deputa?ilor, „Recl?dim România!” a fost mai mult decât un slogan de campanie, un îndemn la a strânge rândurile – a fost ?i este o realitate! Aceast? realitate a fost confirmat? de rezultatul alegerilor locale […]

Print Friendly, PDF & Email

Candidatul PSD la Prim?ria comunei ?oldanu, Gheorghe Dobre, ?i-a depus candidatura, al?turi de consilierii locali, cu care va forma o echip?, în ceea ce prive?te sus?inerea proiectelor locale. “Campania electoral? este condus? de Costel Ilie, pre?edintele organiza?iei, o persoan? cu experien?? politic? ?i managerial?. Georgic? Constantin ?i Gigi Bigan sunt […]

Print Friendly, PDF & Email

UNPR C?l?ra?i ?i-a lansat la finalul s?pt?mânii trecute, pe 22 aprilie, candida?ii la prim?riile din jude? ?i la pre?edin?ia Consiliului Jude?ean, în persoana deputatului Aurel Niculae, pre?edintele interimar al organiza?iei jude?ene. La evenimentul care s-a bucurat de prezen?a numeroas? a membrilor UNPR, din jude?ul C?l?ra?i, a participat pre?edintele partidului, ales […]

Print Friendly, PDF & Email

Nu este nici un secret c? partidele politice sunt în pre-campanie. U?or încurcate de noua legisla?ie care este mult mai restrictiv?, mult mai atente la a r?mâne în legalitate sub toate aspectele, dar mai ales cel al ob?inerii de fonduri pentru campanie, ?i la C?l?ra?i partidele î?i preg?tesc ziua de […]

0Shares