Print Friendly, PDF & Email

PSD C?l?ra?i a organizat, la începutul acestei s?pt?mâni, o conferin?? de pres? pe tema alegerilor par?iale din 11 iunie. Pre?edintele organiza?iei, Ciprian Pandea, a declarat: ,,A?a cum ?ti?i, pe data de 11 iunie, vom avea alegeri par?iale în dou? localit??i:  Unirea ?i în ora?ul Lehliu-Gar?. Din p?cate, domnul Florian Belu, […]

Print Friendly, PDF & Email

Alegerile în PNL C?l?ra?i, desf??urate joi dup?-amiaz?, chiar dac? nu au avut miz? pentru func?ia de pre?edinte al organiza?iei jude?ene, fiind un singur candidat, Daniel ?tefan Dr?gulin, au reprezentat o competi?ie pentru cei înscri?i la func?iile de prim-vicepre?edinte, vicepre?edin?i ?i membrii ai Biroului Politic Permanent. Candidaturile multiple la primvicepre?edinte ?i […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL, R?ducu Filipescu, se preg?te?te s? depun? în Parlament dou? propuneri legislative, referitoare la finan?area sportului. Pentru c? o alt? încercare similar?, de a-i fi votate propunerile, s-a soldat cu e?ec, acum, R?ducu Filipescu încearc? s? ob?in? câ?tig de cauz? prin atragerea de semn?turi ?i din partea parlamentarilor afla?i […]

Print Friendly, PDF & Email

Fost pre?edinte al Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, senatorul PNL, R?ducu Filipescu,  a venit cu amendamente la proiectul Legii bugetului de stat pentru domeniile s?n?tate, dezvoltare local? ?i prevenirea unor situa?ii de urgen??. “Am spus, înainte de a candida, c? plec de la Consiliul Jude?ean în Parlamentul României pentru a putea ajuta, […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL, R?ducu George Filipescu, ia atitudine dup? ce finan?area echipelor de fotbal, futsal ?i handbal nu se mai poate face, ca pân? acum, de c?tre administra?ia public? local?. Parlamentarul arat? c? nu poate asista impasibil la dispari?ia sportului din C?l?ra?i ?i spune c? va c?uta solu?ii pentru ca finan?area […]

Print Friendly, PDF & Email

Biroul Electoral de Circumscrip?ie Jude?ean? C?l?ra?i (BECJ) a organizat, ast?zi, ac?iunea de înmânare a certificatelor constatatoare parlamentarilor c?l?r??eni, ale?i pe data de 11 decembrie. Ceea ce a fost surprinz?tor este faptul c?, de?i acest moment este marcat la fiecare 4 ani, ?i în prezen?a presei, anul acesta BECJ a ales […]

Print Friendly, PDF & Email

 Pre?edintele PNL C?l?ra?i, R?ducu Filipescu, a declarat, mar?i, cu privire la alegerea lui Marian Petrache ca secretar general, c? „atunci când doi se ceart? al treilea câ?tig?”, afirmând c? el va candida pentru o func?ie la congresul preg?tit de o echip? format? din 3 lideri PNL ?i 3 PDL. „Nu […]

Print Friendly, PDF & Email

Raluca Surdu, deputata Colegiului Uninominal 5 (zona Olteni?a), în perioada 2012-2016, le-a adresat un gând celor pe care i-a reprezentat în Parlamentul României, c?l?r??enilor, dar ?i membrilor PNL C?l?ra?i, pe pagina sa de socializare, în cursul zilei de ast?zi. Mesajul vine dup? ce Raluca Surdu nu a mai reu?it s? […]

Print Friendly, PDF & Email

Pe pagina de socializare a pre?edintelui Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, Vasile Iliu??, în aceast? sear?, a fost postat urm?torul mesaj, referitor la rezultatul alegerilor de duminic?: ROMÂNII AU ALES“Îi felicit pe câ?tig?torii alegerilor din 11 Decembrie ?i le doresc succes pentru a pune în aplicare toate proiectele ?i solu?iile propuse românilor […]

Print Friendly, PDF & Email

Rezultatele alegerilor parlamentare au venit cu surprize ?i în jude?ul considerat, pân? de curând, ca fiind galben. PSD C?l?ra?i a reu?it s? ob?in? 52%, fiind cu 20 de procente peste PNL C?l?ra?i. Pentru Actualitatea de C?l?ra?i, pre?edintele interimar al PSD C?l?ra?i, Ciprian Pandea, a r?spuns la câteva întreb?ri: Ciprian Pandea: […]

Print Friendly, PDF & Email

Liberalii c?l?r??eni au dat, deja, startul luptei electorale pentru câ?tigarea alegerilor parlamentare, din 11 decembrie. Daniel Dr?gulin, cel care va coordona campania electoral?, în municipiul C?l?ra?i, a afirmat c? organiza?ia municipal? a PNL C?l?ra?i ?i-a  strâns rândurile ?i a reactivat toate birourile sec?iilor de vot. Deja au fost distribuite o […]

5Shares