Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL, R?ducu Filipescu, se preg?te?te s? depun? în Parlament dou? propuneri legislative, referitoare la finan?area sportului. Pentru c? o alt? încercare similar?, de a-i fi votate propunerile, s-a soldat cu e?ec, acum, R?ducu Filipescu încearc? s? ob?in? câ?tig de cauz? prin atragerea de semn?turi ?i din partea parlamentarilor afla?i […]

Print Friendly, PDF & Email

Fost pre?edinte al Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, senatorul PNL, R?ducu Filipescu,  a venit cu amendamente la proiectul Legii bugetului de stat pentru domeniile s?n?tate, dezvoltare local? ?i prevenirea unor situa?ii de urgen??. “Am spus, înainte de a candida, c? plec de la Consiliul Jude?ean în Parlamentul României pentru a putea ajuta, […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL, R?ducu George Filipescu, ia atitudine dup? ce finan?area echipelor de fotbal, futsal ?i handbal nu se mai poate face, ca pân? acum, de c?tre administra?ia public? local?. Parlamentarul arat? c? nu poate asista impasibil la dispari?ia sportului din C?l?ra?i ?i spune c? va c?uta solu?ii pentru ca finan?area […]

Print Friendly, PDF & Email

Biroul Electoral de Circumscrip?ie Jude?ean? C?l?ra?i (BECJ) a organizat, ast?zi, ac?iunea de înmânare a certificatelor constatatoare parlamentarilor c?l?r??eni, ale?i pe data de 11 decembrie. Ceea ce a fost surprinz?tor este faptul c?, de?i acest moment este marcat la fiecare 4 ani, ?i în prezen?a presei, anul acesta BECJ a ales […]

Print Friendly, PDF & Email

 Pre?edintele PNL C?l?ra?i, R?ducu Filipescu, a declarat, mar?i, cu privire la alegerea lui Marian Petrache ca secretar general, c? „atunci când doi se ceart? al treilea câ?tig?”, afirmând c? el va candida pentru o func?ie la congresul preg?tit de o echip? format? din 3 lideri PNL ?i 3 PDL. „Nu […]

Print Friendly, PDF & Email

Raluca Surdu, deputata Colegiului Uninominal 5 (zona Olteni?a), în perioada 2012-2016, le-a adresat un gând celor pe care i-a reprezentat în Parlamentul României, c?l?r??enilor, dar ?i membrilor PNL C?l?ra?i, pe pagina sa de socializare, în cursul zilei de ast?zi. Mesajul vine dup? ce Raluca Surdu nu a mai reu?it s? […]

Print Friendly, PDF & Email

Pe pagina de socializare a pre?edintelui Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, Vasile Iliu??, în aceast? sear?, a fost postat urm?torul mesaj, referitor la rezultatul alegerilor de duminic?: ROMÂNII AU ALES“Îi felicit pe câ?tig?torii alegerilor din 11 Decembrie ?i le doresc succes pentru a pune în aplicare toate proiectele ?i solu?iile propuse românilor […]

Print Friendly, PDF & Email

Rezultatele alegerilor parlamentare au venit cu surprize ?i în jude?ul considerat, pân? de curând, ca fiind galben. PSD C?l?ra?i a reu?it s? ob?in? 52%, fiind cu 20 de procente peste PNL C?l?ra?i. Pentru Actualitatea de C?l?ra?i, pre?edintele interimar al PSD C?l?ra?i, Ciprian Pandea, a r?spuns la câteva întreb?ri: Ciprian Pandea: […]

Print Friendly, PDF & Email

Liberalii c?l?r??eni au dat, deja, startul luptei electorale pentru câ?tigarea alegerilor parlamentare, din 11 decembrie. Daniel Dr?gulin, cel care va coordona campania electoral?, în municipiul C?l?ra?i, a afirmat c? organiza?ia municipal? a PNL C?l?ra?i ?i-a  strâns rândurile ?i a reactivat toate birourile sec?iilor de vot. Deja au fost distribuite o […]

Print Friendly, PDF & Email

C?l?ra?eanca Roxana Natalia Pa?urc? a fost desemnat? s? candideze pentru func?ia de senator al României, din partea Partidului Social Democrat C?l?ra?i (PSD). La cei 37 de ani ai s?i, a avut curajul s? intre în apriga b?t?lie electoral? pentru alegerile parlamentare, din 11 decembrie. Membru cu ?tate vechi în PSD,  […]

Print Friendly, PDF & Email

Candidatul PNL la Camera Deputa?ilor, C?t?lin Predoiu, a început, al?turi de echipa PNL, un adev?rat tur de for??, în jude?ul C?l?ra?i, din dorin?a de a afla care sunt principalele m?suri legislative care ar putea fi ini?iate, în noul Parlament, care s? vin? în sprijinul autorit??ilor locale. “Prim?riile func?ioneaz? greu, din […]

Print Friendly, PDF & Email

 PNL / C?t?lin Predoiu: “M-am al?turat unei echipe puternice!”PNL C?l?ra?i i-a adus, în fa?a presei, pe candida?ii, în mare parte, din vechea gard? a organiza?iei jude?ene, noutatea fiind C?t?lin Predoiu, cap de list? la Camera Deputa?ilor.  “Sunt extrem de fericit s? fi f?cut acest pas, de a-mi depune candidatura pentru […]

Print Friendly, PDF & Email

Pre?edintele PNL C?l?ra?i, R?ducu Filipescu, a anun?at, în conferin?a de pres?, numele celor care vor candida la alegerile parlamentare, din partea organiza?iei jude?ene. La Camera Deputa?ilor, ordinea este urm?toarea: C?t?lin Predoiu, care candideaz? în locul lui Dan Motreanu, parlamentar timp de dou? mandate pe Colegiul 3, Raluca Surdu, Liviu Tomoiag?, […]

6Shares