Print Friendly, PDF & Email

Organiza?ia Jude?ean? a PSD C?l?ra?i a decis în unanimitate sus?inerea tuturor deciziilor legate de domnul Sorin Grindeanu din ?edin?a CExN ce a avut loc zilele trecute. Astfel, parlamentarii c?l?r??eni au fost mandata?i pentru sus?inerea mo?iunii de cenzur? împotriva Guvernului Sorin Grindeanu, mo?iune ce urmeaz? a fi depus? la ini?iativa domnului […]

Print Friendly, PDF & Email

Joi dup?-amiaz?, Biroul Permanent Jude?ean al PSD C?l?ra?i a revenit asupra deciziei de a merge cu ?tefania Moga (actualul viceprimar)  în alegerile par?iale pentru Prim?ria ora?ului Lehliu-Gar?, în favoarea fostului primar, actual deputat, Iulian Iacomi. Reac?ia fostei candidate desemnat? de PSD, nu s-a l?sat prea mult a?teptat?. ?tefania Moga a […]

Print Friendly, PDF & Email

  În cursul zilei de miercuri, 10 mai, organiza?ia jude?ean? a PNL C?l?ra?i ?i-a prezentat candida?ii la alegerile par?iale din 11 iunie, din localit??ile Unirea ?i Lehliu-Gar?. Pre?edintele Daniel Dr?gulin a venit înso?it ?i de primvicepre?edin?ii Gheorghe Dobre ?i Constantin Corbu. Candidata comunei Unirea, Aurica Pârlea, a afirmat: „Am fost […]

Print Friendly, PDF & Email

PSD C?l?ra?i a organizat, la începutul acestei s?pt?mâni, o conferin?? de pres? pe tema alegerilor par?iale din 11 iunie. Pre?edintele organiza?iei, Ciprian Pandea, a declarat: ,,A?a cum ?ti?i, pe data de 11 iunie, vom avea alegeri par?iale în dou? localit??i:  Unirea ?i în ora?ul Lehliu-Gar?. Din p?cate, domnul Florian Belu, […]

Print Friendly, PDF & Email

Alegerile în PNL C?l?ra?i, desf??urate joi dup?-amiaz?, chiar dac? nu au avut miz? pentru func?ia de pre?edinte al organiza?iei jude?ene, fiind un singur candidat, Daniel ?tefan Dr?gulin, au reprezentat o competi?ie pentru cei înscri?i la func?iile de prim-vicepre?edinte, vicepre?edin?i ?i membrii ai Biroului Politic Permanent. Candidaturile multiple la primvicepre?edinte ?i […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL, R?ducu Filipescu, se preg?te?te s? depun? în Parlament dou? propuneri legislative, referitoare la finan?area sportului. Pentru c? o alt? încercare similar?, de a-i fi votate propunerile, s-a soldat cu e?ec, acum, R?ducu Filipescu încearc? s? ob?in? câ?tig de cauz? prin atragerea de semn?turi ?i din partea parlamentarilor afla?i […]

Print Friendly, PDF & Email

Fost pre?edinte al Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, senatorul PNL, R?ducu Filipescu,  a venit cu amendamente la proiectul Legii bugetului de stat pentru domeniile s?n?tate, dezvoltare local? ?i prevenirea unor situa?ii de urgen??. “Am spus, înainte de a candida, c? plec de la Consiliul Jude?ean în Parlamentul României pentru a putea ajuta, […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL, R?ducu George Filipescu, ia atitudine dup? ce finan?area echipelor de fotbal, futsal ?i handbal nu se mai poate face, ca pân? acum, de c?tre administra?ia public? local?. Parlamentarul arat? c? nu poate asista impasibil la dispari?ia sportului din C?l?ra?i ?i spune c? va c?uta solu?ii pentru ca finan?area […]

Print Friendly, PDF & Email

Biroul Electoral de Circumscrip?ie Jude?ean? C?l?ra?i (BECJ) a organizat, ast?zi, ac?iunea de înmânare a certificatelor constatatoare parlamentarilor c?l?r??eni, ale?i pe data de 11 decembrie. Ceea ce a fost surprinz?tor este faptul c?, de?i acest moment este marcat la fiecare 4 ani, ?i în prezen?a presei, anul acesta BECJ a ales […]

Print Friendly, PDF & Email

 Pre?edintele PNL C?l?ra?i, R?ducu Filipescu, a declarat, mar?i, cu privire la alegerea lui Marian Petrache ca secretar general, c? „atunci când doi se ceart? al treilea câ?tig?”, afirmând c? el va candida pentru o func?ie la congresul preg?tit de o echip? format? din 3 lideri PNL ?i 3 PDL. „Nu […]

0Shares