Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL, R?ducu Filipescu, crede c? mitingul la care PSD a promis s? mobilizeze 300.000 de oameni este doar un instrument pentru orgoliul lui Liviu Dragnea: “Un miting inutil ?i ridicol. E?ti la putere, ai toat? puterea. Acum vrei s? ai ?i puterea Pie?ii Victoriei… Dup? p?rerea mea, mitingul se […]

Print Friendly, PDF & Email

Dup? zvonurile privind eventuale neîn?elegeri în sânul PNL, ocazionate de plângerile penale pe care Ludovic Orban le-a f?cut împotriva premierului ?i lui Liviu Dragnea, senatorul liberal R?ducu Filipescu a ?inut s? l?mureasc? situa?ia: “De ce se întâmpl? lucrurile acestea în PNL ?i nu în alte partide? Pentru c? PNL este […]

Print Friendly, PDF & Email

Alegerile europarlamentare, de anul viitor, au fost aduse în discu?ia cu presa local? de senatorul PNL R?ducu Filipescu. Acesta a afirmat c?, de?i nu au fost stabilite înc? toate criteriile privind selectarea viitorilor candida?i din partea PNL, un lucru este sigur: liberalii care î?i exercit? deja mandatele în alte demnit??i, […]

Print Friendly, PDF & Email

Împrumutul anun?at de Prim?ria C?l?ra?i, c? urmeaz? a fi f?cut pentru repararea str?zilor, a provocat o reac?ie critic? în presa local?, pe acest subiect, din partea liderului PSD C?l?ra?i, Ciprian Pandea, care a fost, la rândul s?u, criticat de senatorul PNL, R?ducu Filipescu. ,,Am aflat din pres? c? domnul Dr?gulin […]

Print Friendly, PDF & Email

S?pt?mâna trecut?, primarul municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, l-a invitat pe senatorul PNL, R?ducu Filipescu, s? fie prezent la o discu?ie ce a avut loc împreun? cu conducerea societ??ii Saint-Gobain, pe tema fabricii de parbrize, care î?i va începe activitatea, la finele acestui an. Despre aceast? întâlnire, senatorul Filipescu a […]

Print Friendly, PDF & Email

La Consiliul Na?ional al PNL, ce a avut loc la sfâr?itul s?pt?mânii trecute, au fost dezb?tute câteva puncte de interes, pe ordinea de zi fiind subiecte, precum: principalele obiective ale PNL, în 2018, evaluarea activit??ilor filialelor jude?ene ?i responsabilit??ile vicepre?edin?ilor regionali. În perioada urm?toare, vicepre?edin?ii la nivel na?ional trebuie s? […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL, R?ducu Filipescu, s-a pronun?at împotriva pensiilor speciale, dup? ce acest subiect a reajuns în aten?ia unor parlamentari. Liberalul din C?l?ra?i crede c? cel mai cinstit este ca fiecare s? primeasc? pensie în func?ie de cât a cotizat la sistemul asigur?rilor sociale: “Nu ar trebuie s? existe pensii speciale… […]

Print Friendly, PDF & Email

În aceast? perioad?, în Senat, se poart? discu?ii privind schimb?rile pe care PSD dore?te s? le aduc? în cadrul Codului administrativ. Senatorul R?ducu Filipescu a declarat c? PNL, împreun? cu ALDE, UDMR ?i USR nu sunt de acord cu aprobarea acestuia, f?r? o atent? analiz?, solicitându-se prelungirea termenului de studiu: […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL, R?ducu Filipescu, a organizat o conferin?? de pres? la care a fost invitat s? participe ?i colegul s?u din Parlamentul României, senatorul Florin Cî?u, pre?edintele Comisiei Economice, Industrii ?i Servicii din Senatul României. Senatorul Cî?u  a adus în aten?ia presei discu?iile purtate cu oamenii de afaceri: ,,Cea mai […]

Print Friendly, PDF & Email

    Întâlnirea cu oamenii de afaceri c?l?r??eni, organizat? de senatorul PNL, R?ducu Filipescu, a adus pe ordinea de zi probleme punctuale cu care se confrunt? agen?ii economici, precum lipsa for?ei de munc?, în anumite sectoare economice, dar ?i decizii luate de actualul guvern, care pot afecta activitatea comercian?ilor. ,,A?a cum […]

Print Friendly, PDF & Email

Asocia?ia Femeilor de Afaceri din C?l?ra?i a organizat o nou? întâlnire a femeilor manager la care a invitat ?i b?rba?i implica?i în afacerile din jude?, la rândul lor afecta?i de acelea?i probleme. Evenimentul intitulat “Hopurile legislative din mediul de afaceri” a beneficiat de prezen?a senatorului liberal R?ducu Filipescu, care a […]

Print Friendly, PDF & Email

Vicepre?edintele PNL pe zona Sud-Muntenia, R?ducu Filipescu, a afirmat în conferin?a de pres? local? c?, pân? la sfâr?itul acestui an, trebuie cunoscute numele celor care vor candida la func?ia de primar. În ceea ce prive?te candidatura la prim?ria municipiului C?l?ra?i, vicepre?edintele R?ducu Filipescu spune c? oricine ar fi candidatul, nu […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul R?ducu Filipescu a prezentat, presei locale, câteva dintre punctele aflate în programul de guvernare al PSD, cu care PNL-ul nu este de acord, acesta declarând c? dac? propunerile vor intra în vigoare, vor fi atacate la Curtea Constitu?ional?. ,,În primul rând, nu suntem de acord cu modalitatea prin care […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul R?ducu Filipescu o prezentat proiectul de lege privind posibilitatea societ??ilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea ?i al 14-lea salariu. Legea se afl? la Camera Deputa?ilor, urmând s? fie stabilit? o dat? pentru a intra pe ordinea de zi. Senatorul Filipescu a dorit s? prezinte […]

Print Friendly, PDF & Email

                Consiliul Jude?ean C?l?ra?i se convoac? în ?edin?? ordinar?, la data de 29 Iunie 2017, ora 1200, în sala de ?edin?e a acestuia din municipiul C?l?ra?i, cu urm?toarea ordine de zi: Proiect de hot?râre pentru modificarea ?i completarea Hot?rârii nr. 65/2017 privind aprobarea utiliz?rii excedentului bugetar rezultat la încheierea exerci?iului […]

Print Friendly, PDF & Email

Alegerea noului pre?edinte al PNL, Ludovic Orban, care a avut loc sâmb?t?, 17 iunie, a fost urmat? duminic?, 18 iunie, de alegerea secretarului general al partidului, prim-vicepre?edin?ilor, vicepre?edin?ilor ?i a membrilor din Biroul Executiv al PNL. Deputatul de Bistrita, Robert Sighiartau, a fost ales secretar general al Partidului National Liberal, […]

0Shares