Print Friendly, PDF & Email

Cu ocazia comunic?rii s?pt?mânale c?tre presa local? ?i implicit c?tre c?l?r??eni, UNPR C?l?ra?i, prin vocea pre?edintelui interimar al organiza?iei jude?ene, deputatul Aurel Nicolae a ?inut s? puncteze c? forma?iunea progresist? sus?ine protejarea cet??enilor în fa?a abuzurilor comise de recuperatorii de crean?e, printr-o propunere legislativ? depus? la Camera Deputa?ilor la începutul […]

Print Friendly, PDF & Email

Uniunea Na?ional? pentru Progresul României, filiala C?l?ra?i, ?i-a prezentat candidatul la func?ia de primar din comuna Frumu?ani. Este vorba despre Mihail Darie, viceprimar, membru PNL, care a ales s? candideze sub sigla UNPR, la alegerile din 5 iunie. Acesta îl va avea principal contracandidat pe primarul în func?ie, Paul Du??, […]

Print Friendly, PDF & Email

Organiza?ia jude?ean? a PSD C?l?ra?i l-a anun?at miercuri, 23 martie, pe candidatul la Prim?ria C?l?ra?i, actualul viceprimar Marius Dulce. Anun?ul oficial vine abia dup? ce Dulce a fost validat vineri, 18 martie, de c?tre Comitetul Executiv Na?ional. “La acest eveniment important, i-am invitat pe membrii conducerii de la nivel na?ional, […]

Print Friendly, PDF & Email

Prezent la conferin?a de pres? s?pt?mânal? a PNL, vicepre?edintele Consiliului Jude?ean, Marian Dinulescu, a încercat s? r?spund? presei la întreb?rile legate de declasificarea spitalului ?i activitatea managerului, Dan Romulus ?erban. De?i ne a?teptam ca acesta s? vin? cu lec?ia f?cut?, ?inând cont de importan?a subiectului care afecteaz? întreaga popula?ie a […]

Print Friendly, PDF & Email

Joi sear?, a avut loc Delega?ia Permanent?  a PNL C?l?ra?i. În cadrul acesteia, s-a votat reprezentantul PNL C?l?ra?i, la pre?edin?ia Consiliului Jude?ean. Unul dintre cei doi candida?i, respectiv, copre?edintele Vasile Iliu?? a ales s? renun?e la candidatur?, ?tiind c? nu va avea ?anse s? fie votat, decât de o treime […]

Print Friendly, PDF & Email

Numele viitorului candidat al PNL C?l?ra?i, la pre?edin?ia Consiliului Jude?ean, va fi stabilit joi, 18 februarie, când, în Biroul Permanent Jude?ean, membrii îl vor vota pe unul dintre cei doi pretenden?i la func?ia de pre?edinte, care ?i-au depus candidaturile interne: Marian Dinulescu ?i Vasile Iliu??. B?t?lia pare neechilibrat?, cel pu?in […]

0Shares