Print Friendly, PDF & Email

În cadrul unei conferin?e de pres?, senatorul PNL R?ducu Filipescu a f?cut câteva preciz?ri referitoare la candidatura lui Rare? Bogdan, din partea PNL, dar ?i o scurt? compara?ie cu candidatura jurnalistei Carmen Avram, din partea PSD. ,,Rare? Bogdan a fost cea mai bun? solu?ie de a deschide lista PNL pentru […]

Print Friendly, PDF & Email

Abia trecut de votul Parlamentului, Bugetul pe 2019 suscit?, în continuare, controverse puternice, opozi?ia acuzând PSD c? a promovat un buget fantezist, f?r? fundament în realitatea economic? a României. Senatorul PNL, R?ducu Filipescu, spune chiar c? nu g?se?te nimic bun în buget, în afara major?rii aloca?iei copiilor, în urma unui […]

Print Friendly, PDF & Email

Tineretul Na?ional Liberal a propus o ini?iativ? legislativ?, prin care taxa de studiu  pentru pe care studen?ii care ocup? locuri “cu plat?” o achit? anual, s? fie stabilit? la aceea?i valoare pe durata întregului ciclu de studiu. Stabilirea acestei taxe la un anumit nivel de la începutul pân? la finalul […]

Print Friendly, PDF & Email

Partidul Na?ional Liberal va prezenta publicului lista candida?ilor pentru alegerile europarlamentare în luna februarie, estimeaz? senatorul liberal R?ducu George Filipescu. Acesta se arat? încântat de faptul c? pe un loc eligibil va fi prezent fostul deputat de C?l?ra?i, PNL-istul Dan Motreanu.   Senatorul Filipescu spune c? înc? nu s-a luat o […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL, R?ducu Filipescu, a declarat, în cadrul conferin?ei de pres?, sus?inut? vineri, 14 decembrie, c? mo?iunea de cenzur? a opozi?iei, intitulat?: „Ajunge! Guvernul Dragnea – D?ncil?, ru?inea României!”, a fost depus? la Parlament. Dac? mo?iunea va ob?ine, joi, 20 decembrie, 233 de voturi “pentru”, Guvernul va fi demis. Senatorul […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatoarea Roxana Natalia Pa?urc? a transmis un mesaj privind sus?inerea deciziei luate luni, 10 decembrie 2018, ]n cadrul Comitetului Executiv al PSD, privind schimbarea conducerii partidului, la nivelul organiza?iei jude?ene a PSD C?l?ra?i: ,,Este normal ca, în calitate de membru al unui partid, mai ales al unui partid de anvergura […]

Print Friendly, PDF & Email

Sâmb?t?, 15 decembrie 2018, organiza?ia jude?ean? a PSD C?l?ra?i s-a întrunit pentru a-?i alege noii membri  din cadrul  Biroului Jude?ean, dup? ce, la început de s?pt?mân?, Comitetul Executiv al PSD, a decis invalidarea în func?ie a pre?edintelui ales în luna septembrie, Ciprian Pandea. Pre?edintele interimar al PSD C?l?ra?i este Iulian […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL R?ducu Filipescu privind asupra realit??ilor politicii locale se arat?, în continuare, convins c? actualul primar, Daniel ?tefan Dr?gulin, ar avea cele mai mari ?anse pentru înc? un mandat, îns?, este de p?rere c? un studiu sociologic ar fi necesar. Faptul c? PNL are trei candida?i posibili pentru Prim?ria […]

Print Friendly, PDF & Email

Partidul Na?ional Liberal preg?te?te o mo?iune de cenzur? împotriva guvernului PSD, dar data la care aceasta va fi depus? nu a fost înc? decis?. Senatorul liberal, R?ducu Filipescu, spune c? PNL va depune mo?iunea de cenzur? în momentul în care va exista convingerea solid? c? aceasta are sor?i de izbând?. […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul liberal R?ducu Filipescu a vorbit ?i despre stabilirea candida?ilor pentru func?iile de primar în municipiile re?edin?? de jude?: “Primarii care sunt pe func?ii în municipiile re?edin?? de jude?, dac? sunt bine situa?i în sondaje, vor candida obligatoriu. Dac? apare un sondaj în care un alt liberal st? mai bine […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL, de C?l?ra?i, R?ducu Filipescu, consider? c? nu este normal ca pensionarii  cu pensii mari s? poat? încasa, în acela?i timp, ?i salarii din sistemul de stat. În acest sens, parlamentarul liberal vrea s? ini?ieze un proiect de lege care s? reglementeze acest aspect: “Al?turi de colegii mei, doresc […]

Print Friendly, PDF & Email

Conform informa?iilor de ultim? or?, oferite de prefectul jude?ului, George Iacob, în jude?ul C?l?ra?i avem confirmate 42 de focare de Pesta Porcina African?, în urm?toarele localit??i: Borcea – 10; Perisoru – 27; Calarasi – 3; Constantin Brincoveanu – 1; C?l?ra?ii vechi – 1. Totodat?, sunt 7 suspiciuni de PPA ( […]

Print Friendly, PDF & Email

,,Responsabilitatea individual? e singura care exist? ?i pe care ne putem baza. Este ?i o valoare liberal?. Când eu îmi asum responsabilitatea pentru felul în care m? simt, pentru câ?i bani fac, pentru starea s?n?ta?ii mele, pentru felul în care arat, pentru cât de dezvoltat sunt in interior, atunci am ?anse […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL, R?ducu Filipescu, crede c? mitingul la care PSD a promis s? mobilizeze 300.000 de oameni este doar un instrument pentru orgoliul lui Liviu Dragnea: “Un miting inutil ?i ridicol. E?ti la putere, ai toat? puterea. Acum vrei s? ai ?i puterea Pie?ii Victoriei… Dup? p?rerea mea, mitingul se […]

0Shares