Print Friendly, PDF & Email

Principalii câ?tig?tori ai alegerilor locale din jude?ul C?l?ra?i, pre?edintele Consiliului Jude?ean, R?ducu George Filipescu al?turi de primarul ales al municipiului re?edin?? de jude?, Daniel ?tefan Dr?gulin au sus?inut prima conferin?? de pres? dup? câ?tigarea alegerilor. În urma unei analize f?cute în primele zile, dup? scrutinul din 10 iunie, rezultatele au ar?tat dorin?a puternic? a oamenilor de a ie?i la vot, pentru a sanc?iona aproape tot ceea ce […]

0Shares