Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 13 decembrie ac., deputata Raluca Surdu a organizat la biroul s?u parlamentar din Olteni?a ac?iunea “Împreun? facem bine – Pom de Cr?ciun pentru copiii olteni?eni”. Ca prin minune, Mo? Cr?ciun a fost prezent ?i i-a întâmpinat pe cei 200 de copii din clasele 1-8 ale ?colilor generale olteni?ene ?i […]

Print Friendly, PDF & Email

Daniel Florea este, îndeaproape, preocupat de problemele copiilor cu dizabilit??i, reu?ind, de fiecare dat?, s? îi sprijine ?i s? îi sus?in?. Prin actele sale de caritate, precum ?i prin organizarea unor excursii la care ace?tia au participat, deputatul Florea a demonstrat c? este aproape de ace?tia. Cu prilejul Zilei Interna?ionale […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL, Iulian Dumitrescu a fost invitatul emisiunii “ Capital TV” , g?zduit? de televiunea B1, în cadrul c?reia s-a abordat subiectul constituit de impactul m?surilor fiscale asupra economiei. În cadul emisiunii, Iulian Dumitrescu a afirmat c?  noi ca ?ar? st?m prost la capitolul cot? TVA, la impozitarea muncii, un […]

Print Friendly, PDF & Email

Campania ”Din suflet pentru copii – gesturi mici pentru o bucurie mare” a  fost lansat? ast?zi de c?tre doamnele din Grupul Parlamentar al PNL. Înc?rcate cu cadouri de Mo? Nicolae pentru cei mici, doamnele deputat Raluca Surdu, Cristina Pocora ?i Raluca Ispir au vizitat Centrul de plasament ”Pinocchio” din Sectorul […]

Print Friendly, PDF & Email

S?pt?mâna trecut? a fost marcat? de o serie de ac?iuni care au avut în centru copii. Miercuri, 20 noiembrie, la Parlament, cu ocazia Zilei Universale a Drepturilor Copilului, Camera Deputa?ilor ?i UNICERF România au organizat o dezbatere dedicat? acestei cauze. „În prezen?a pre?edintelui Camerei Deputa?ilor, Valeriu Zgonea ?i a Ministrului […]

Print Friendly, PDF & Email

În diminea?a zilei de sâmb?t?, 23 noiembrie, la Hotel Sport din C?l?ra?i a avut loc Consiliul de Coordonare al Organiza?iei Municipale  PDL C?l?ra?i, eveniment în cadrul c?ruia a fost aleas? o noua conducere a acestei filiale. Printre liderii marcan?i, prezen?i la eveniment, s-au num?rat deputatul  Vasile Iliu??, pre?edinte interimar al […]

Print Friendly, PDF & Email

Joi, 14 noiembrie ac., judec?torii Cur?ii Constitu?ionale au decis c? legea ce prevede reducerea la 30% a pragului de participare pentru validarea unui referendum este constitu?ional?. CCR a respins astfel cu majoritate de voturi sesizarea pre?edintelui Traian Basescu privind neconstitu?ionalitatea modific?rilor aduse Legii 3/2000 privind organizarea ?i desf??urarea referendumului, prin […]

Print Friendly, PDF & Email

Joi, 14.11.2013, Primarul municipiului Calarasi – Daniel Stefan Dragulin a primit din partea Episcopului Sloboziei si Calarasilor – Preasfintia Sa Vincentiu, medalia aniversara “Slujire si Daruire” – Doua decenii de misiune crestina 1993 – 2013 în Episcopia Sloboziei ?i C?l?ra?ilor. Evenimentul a avut loc la slujba de Te-Deum de la […]

Print Friendly, PDF & Email

”Când un guvern încheie un acord cu FMI, asta înseamn? c? accept? s? împart? conducerea ??rii cu fondul. Victor Ponta pare ast?zi copilotul FMI la conducerea României”, a declarat senatorul PNL Iulian Dumitrescu, în contextul finaliz?rii discu?iilor dintre executiv ?i reprezentan?ii organismului financiar interna?ional referitoare la bugetul pe 2014. Dumitrescu […]

0Shares