Print Friendly, PDF & Email

Deputatul PSD Daniel Florea a oferit primilor 30 de tineri din jude?ul C?l?ra?i cu rezultate bune la înv?t?tur? câteva zile pe litoralul românesc. Tinerii, selecta?i din mai multe ?coli din jude?, au avut parte ?i de o vizit? surpriz?, colegul deputatului Daniel Florea din Parlament, dar ?i din partid, Mihai […]

Print Friendly, PDF & Email

Sambata, 31 August, la Constanta, in prezenta primului-ministru Victor Ponta, si a edilului Constantei, Radu Mazare, s-au inaugurat ultimele apartamente din complexul de locuinte sociale Henri Coanda. In discursul sau, Victor Ponta, a anun?at c? va acorda sprijin guvernamental pentru extinderea programului locuin?elor sociale la nivel na?ional. Conform declaratiei facute […]

Print Friendly, PDF & Email

Peste 2.500 de tineri din toat? ?ara, membri ai USL, s-au reunit sâmb?t? 31 august, la Sala Sporturilor din Constan?a, în cadrul evenimentului “România pentru tineri”, în prezen?a liderilor Uniunii ?i ai membrilor organiza?iilor de tineret. In discursul sau rostit in fata unei sali neînc?p?toare, prim-ministrul Victor Ponta, a precizat […]

Print Friendly, PDF & Email

Luni, 26 august a.c., a avut loc la Alexandria  dezbaterea ,,Direc?ii de Reform? în Domeniu S?n?t??ii-Program de Guvernare 2013-2016”, unde deputatul c?l?r??ean Daniel Florea a participat în calitate de membru al Comisiei Juridice a Camerei Deputa?ilor. Pe agenda de discu?ii s-au aflat urm?toarele teme: proiectul pilot de cre?tere a veniturilor […]

Print Friendly, PDF & Email

“Înainte de orice, oamenii activi ?i implica?i constituie resursa cea mai important? a unei comunit??i”           Deputata Raluca Surdu salut? performan?a ob?inut? de cei 4 elevi de la Liceul Tehnologic „Nicolae B?lcescu” – Olteni?a, care, coordona?i de doamna profesor Liliana Nicoli??, au câ?tigat faza jude?ean? a […]

Print Friendly, PDF & Email

Deputa?ii Raluca Surdu ?i Aurel Niculae î?i iau în serios rolul de multiplicatori ?i supun aten?iei opiniei publice din jude?ul C?l?ra?i, ac?iunile Tineretului Na?ional Liberal. Pentru a-?i face o p?rere proprie, cititorul este invitat s? accepte provocarea celor doi deputa?i de a accesa site-ul www.tnl.ro. Pentru edi?ia de fa??, sunt […]

Print Friendly, PDF & Email

Deputatul PNL, Aurel Niculae salut? apari?ia Cadrului Na?ional Strategic pentru Dezvoltarea Durabil? a Sectorului Agroalimentar ?i a Spa?iului Rural, în perioada 2014 – 2020 – 2030, document pus în dezbatere public? de c?tre Comisia Preziden?ial? pentru Politici Publice de Dezvoltare a Agriculturii condus? de deputatul PSD, Valeriu Steriu. “Este evident? […]

Print Friendly, PDF & Email

Dup? adoptarea, de c?tre Parlamentul României, a m?surilor ce au rolul de a îmbun?t??i desf??urarea programului “Prima Cas?”, deputatul Colegiului 5-C?l?ra?i, Raluca Surdu a declarat: “Votul meu ?i al colegilor din PNL a fost pentru sprijinirea celor care pot întâmpina probleme cu locuin?ele achizi?ionate prin programul “Prima Cas?”.   Vreau s? […]

Print Friendly, PDF & Email

În colegiul uninominal 4 – Camera Deputa?ilor, care presupune 14 localita?i dintre care 2 ora?e, Fundulea ?i Bude?ti, a continuat organizarea Conferin?elor de alegeri ale Tineretului Na?ional Liberal, care au beneficiat de întreaga aten?ie a deputatului Aurel Niculae. Aflat la primul mandat de parlamentar, îns? cu vechime în PNL ?i […]

Print Friendly, PDF & Email

Deputatul Colegiului 5, Raluca Surdu a salutat votul dat de Camera Deputa?ilor privind sus?inerea, de c?tre stat, a ONG-urilor care se implic? în sus?inerea persoanelor cu dizabilit??i. „Vreau s? subliniez necesitatea unei mai mari implic?ri a statului român fa?? de persoanele cu dizabilit??i sau cu nevoi speciale, persoane afectate de […]

Print Friendly, PDF & Email

Regionalizarea se “lipeste” de noua Constitutie! Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, in comune, orase, judete si regiuni – asa va suna unul din articolele noii legi fundamentale a Romaniei, in baza unui amendament PSD luat in discutie in cadrul Comisiei de revizuire a Constitutiei. Deputatul Raluca Surdu a declarat, dup? […]

0Shares