Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 31 august, a avut loc conferin?a de închidere a proiectului „Îmbun?t??irea accesului la re?eaua rutier? european? de transport TEN T7 în jude?ul C?l?ra?i, prin reabilitarea ?i modernizarea DJ201B, km.19+000 – km.39+950, pe traseul limita jude? Ialomi?a – Valea Argovei ?i DJ 303, km.26+294 – km.48+278, Valea Argovei – M?n?stirea”, proiect finan?at prin Programul Opera?ional Regional 2007 – 2013, al c?rui beneficiar a fost Consiliul Jude?ean C?l?ra?i. Cu aceast? ocazie […]

Print Friendly, PDF & Email

În cadrul ?edin?ei din 1 septembrie, Guvernul a hot?rât c? alegerile pentru Camera Deputa?ilor ?i Senat s? aib? loc duminic?, 9 decembrie 2012. Cu aceast? ocazie a fost stabilit ?i calendarul alegerilor, astfel ca, în perioada de dou? luni r?mas? pân? la startul campaniei electorale, partidele ?i alian?ele politice vor trebui s?-?i nominalizeze candida?ii ce-i vor reprezenta în colegii. Va urma o perioad? în care unele […]

Print Friendly, PDF & Email

Nemul?umirea pre?edintelui Consiliului Jude?ean, R?ducu Filipescu legat? de faptul c? a fost obligat, conform protocolului, s? dea Partidului Conservator un post de vicepre?edinte, a fost exprimat? în conferin?a de pres? din aceast? s?pt?mân?. Filipescu a recunoscut c? nu s-a gândit s? fac? o anex? la protocolul încheiat în cadrul USL, […]

Print Friendly, PDF & Email

Având în vedere evenimentele organizate de membrii comunit??ii rrome, cu prilejul c?s?toriilor, care au generat, frecvent, în ultima perioad? de timp, bloc?ri ale traficului rutier pe drumurile publice ?i tulburarea lini?tii cet??enilor din Municipiul C?l?ra?i, reprezentan?ii Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean C?l?ra?i au ales, ca prim? metod? de prevenire a unor […]

Print Friendly, PDF & Email

E?ec portocaliu r?sun?tor Pe 10 iunie 2012 c?pitanul Traian B?sescu nu a mai reu?it s? î?i salveze echipajul ?i s? îl duc? în siguran?? la mal. De data aceasta „experimentatul” conduc?tor a ales s? lase în deriv? b?rcu?a PDList?, chiar dac? ?tia c? acest lucru înseamn? scufundarea iminent?. ?i a?a s-a întâmplat! Rezultatele alegerilor locale au scufundat vasul portocaliu cu […]

Print Friendly, PDF & Email

Alegerile din ora?ul Mangalia ?i comuna Curcani pentru func?iile de primar ?i pentru consiliile locale vor fi repetate, a anun?at, miercuri, purt?torul de cuvânt al Biroului Electoral Central, Marian Muhule?. “Dovezile depuse la dosar au fost dintre cele mai variate, toate duceau c?tre ideea afect?rii rezultatului final, a aloc?rii mandatului […]

0Shares