Începe implementarea proiectului ,,Sistem integrat al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”

Print Friendly, PDF & Email

lansare proiectMiercuri, 21 august a.c.  în sala de şedinţe a Consiliului Judetean Călăraşi  a avut loc conferinta de lansare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”, cofinantat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, care se derulează pe o perioadă de 50 luni. Proiectul va fi finalizat la data de 30 iunie 2015 şi are o valoare de 140.729.770 lei, din care 103.211.893 lei este valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. La lansarea proiectului au participat Daniel Ştefan, în calitate de  preşedinte al  Asociaţiei Ecomanagement Salubris, Gheorghe Oprişan, director executiv în cadrul Direcţiei de Management a Proiectelor din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, dar şi mai mulţi primari călărăşeni.

Nevrând parcă să dezmintă faptul că, încă de la început, proiectul a cunoscut serioase întârzieri în promovare şi derulare, iată că, deşi intrat în partea a doua a perioadei de implementare a acestuia, în această săptămână a fost organizată conferinţa de lansare. Evenimentul constituie, totodată, şi lansarea campaniei de promovare şi publicitate a proiectului, precum şi a celei de informare şi conştientizare cu probleme de gestiune a deseurilor, a populaţiei din judeţul Călăraşi.

Poate că, odată lansat proiectul, şi celelalte activităţi se vor desfăşura mai bine, şi vom avea, în această toamnă, stabiliţi antreprenorul, pentru construcţia depozitului ecologic pentru deşeuri solide de la Ciocănesti, precum şi a celui care va asigura închiderea depozitelor neconforme din mediul urban: Călăraşi, Olteniţa, Lehliu-Gară şi Fundulea, dacă reprezentanţii primăriei acestui oraş nu se vor mai împotrivi  să facă această acţiune, acum, şi pe fonduri europene.

Proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”, are  drept scop valorificarea  deşeurilor menajere solide, respectiv, deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii, deşeuri generate de serviciile municipale – grădini, parcuri, pajişti, pieţe, deşeuri stradale, nămolurile de la epurarea apelor uzate, deşeuri din construcţii şi demolări.

Investiţiile incluse în proiect sunt :

-Construirea unui depozit ecologic judeţean amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Ciocăneşti, inclusiv instalaţii auxiliare, cum ar fi: o staţie de compostare (pentru deşeuri urbane din parcuri şi grădini, impurităţi de la staţii de sortare, deşeuri din pieţe), o staţie de sortare pentru valorificarea deşeurilor reciclabile şi o staţie de tratare a levigatului (lichid rămas în urma gestionării deşeurilor)

-Construirea a două staţii de transfer în municipiile Călăraşi şi Olteniţa şi extinderea staţiei de transfer de la Lehliu-Gară. În cadrul acestora vor fi amplasate şi containere mari unde populaţia din zonă va putea depune deşeuri voluminoase şi periculoase.

-Închiderea celor 4 depozite existente în Călăraşi, Olteniţa, Lehliu Gară şi Fundulea.

-Realizarea sistemului de colectare a deşeurilor reziduale şi reciclabile prin construirea platformelor de colectare   (în total 3899 de platforme) şi amplasarea containerelor necesare (4337 containere de 1,1 mc), pe raza întregului judeţ în 4 zone de colectare. Se va colecta separat de reziduurile menajere plasticul, metalul şi hârtia/cartonul.

-Realizarea compostării individuale în gospodăriile din mediul rural prin distribuirea de unităţi compost individuale (36120 de bucăţi).

-Realizarea de campanii de informare şi conştientizare a populaţiei în legătură cu beneficiarii proiectului, reciclarea deşeurilor şi compostarea în gospodărie.

Transportul deşeurilor se va face printr-un sistem centralizat astfel: de la punctele de colectare la cele 3 staţii de transfer şi de la staţiile de transfer la depozitul judeţean de la Ciocăneşti. Colectarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice (DEEE) nu se va face la centrul de primire din cadrul ST, ci se va face la punctele de colectare stabilite de producătorii acestui tip de echipamente.

Un aspect important adus atenţia publică, de către Gheorghe Oprişan, director executiv în cadrul Direcţiei de Management a Proiectelor, în cadrul conferinţei de lansare a proiectului, a fost faptul că, odată cu  punerea în practică a sistemului de gestionare integrată a deşeurilor,  este estimat un preţ al deşeurilor colectate de la de la polulaţie de  12.6 lei de persoană, în mediul urban, şi de 2,6 lei de persoană, în localităţile rurale din judeţul nostru, în anul 2015. Important este şi faptul că implementarea proiectului va duce şi la crearea de locuri de muncă.

În faza de construcţie, a tuturor obiectivelor incluse în proiect, vor fi create 141 de locuri de muncă,  iar în faza de operaţionalizare a sistemului integrat al deşeurilor, vor fi asigurate alte 165 de locuri de muncă, a declarat, la lansarea proiectului, președintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Ecomanagement Salubris, Daniel Ștefan.

 

Monica Ghiorghe

Please enter banners and links.

Next Post

Handbalul călărăşean are şanse să intre în Liga 1

joi aug. 22 , 2013
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱  Autor: Cătălin Nițu ,,Avem  toate şansele să avem două echipe sportive în Liga Naţională. Dacă echipa de futsal Dunărea Călăraşi  a promovat în  Liga 1, probabil că, în curând, va fi  în aceeaşi poziţie şi echipa de handbal CSM Călăraşi. CSU Suceava, cea cu […]