Print Friendly, PDF & Email

Dup? modelul desfiin?arii Caselor de S?n?tate ?i a Direc?iilor de S?n?tate Public?, intr? pe lista economisirii banilor de la buget ?i Direc?iile Jude?ene pentru Cultur? ?i Patrimoniu Na?ional Cultural. A?a sun?, momentan, un proiect de lege care vrea s? desfiin?eze actualele direc?ii ?i s? lase doar  un num?r minim de […]

Print Friendly, PDF & Email

Miercuri, 13 martie, la sediul Agen?iei pentru Dezvoltare Regional? Sud Muntenia a avut loc seminarul de informare a poten?ialilor beneficiari de fonduri Regio, destinate reabilit?rii termice a blocurilor. Dat? fiind adresabilitatea fondurilor, la eveniment au participat reprezentan?i ai autorit??ilor publice locale, de la nivelul municipiilor re?edin?? de jude? din regiunea […]

Print Friendly, PDF & Email

 Mihai Roibu, directorul Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a primit,  printr-o hot?râre aprobat? de Consiliul Jude?ean, o sanc?iune salarial? de 20%pentru urm?toarele 3 luni. El a fost acuzat c? ar fi închiriat un spa?iu pentru  depozitarea unor utilaje, achizi?ionate în urma unui proiect finan?at din fonduri guvernamentale, […]

Print Friendly, PDF & Email

Personalul din sectorul bugetar va beneficia de o “minivacanta” la inceputul lunii mai, conform unui act normativ publicat recent in Monitorul Oficial si intrat deja in vigoare. Concret, bugetarii vor avea, nu mai putin, de 5 zile libere, in intervalul 1-6 mai 2013. Pe de alta parte, sunt si cateva […]

Print Friendly, PDF & Email

Ministrul S?n?t??ii, Eugen Nicol?escu, a anun?at, mar?i, 12 martie, c? direc?iile de s?n?tate public? jude?ene ?i casele de asigur?ri de s?n?tate public? jude?ene vor fi desfiin?ate în urm?toarele zile. Nicol?escu a precizat c? m?sura desfiin??rii direc?iilor de s?n?tate public? jude?ene ?i caselor de asigu?ri de s?n?tate public? jude?ene va aduce economii […]

Print Friendly, PDF & Email

Ziua de 8 martie a reprezentat un moment special pentru comuna Vâlcelele:  a fost învestit în func?ie primarul comunei, Gabriel Oroianu. În prezen?a prefectului, George Iacob ?i a pre?edintelui Biroului Electoral Jude?ean, judec?tor Gheorghe Stoian a avut loc ?edin?a Consiliului Local, în care a fost ales viceprimar, Nicolae T?nase (PDL) […]

Print Friendly, PDF & Email

Aflat la conducerea societ??ii  ECOAQUA S.A., înc? de la înfiin?area acesteia, în anul 2004, Claudiu Iorgovici, managerul acesteia, a ie?it, de curând, la pensie. La 1 martie, contractul acestuia de management a expirat ?i, aflându-se la vârsta pension?rii, Claudiu Iorgovici a ales s? plece la pensie, chiar dac? o face […]

Print Friendly, PDF & Email

Luni, 4 martie, Consiliul Judetean a fost convocat, in sedinta extraordinara, pe ordinea de zi regasindu-se doua proiecte de hotarari care vizau repartizarea de sume de bani catre localitatile din judetul Calarasi. Pentru primul proiect de hotarare, suma totala repartizata a fost de 18.471.000 lei (184,71 miliarde lei vechi), suma […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 1 martie 2013, începând cu ora 16.30, Prim?ria municipiului C?l?ra?i, în parteneriat cu Consiliul Jude?ean C?l?ra?i, Inspectoratul ?colar Jude?ean C?l?ra?i, Direc?ia pentru Cultura C?l?ra?i ?i Centrul Cultural Jude?ean BARBU-?TIRBEI organizeaz? “S?rb?toarea prim?verii”, în sala de spectacole a Centrului Cultural Jude?ean, BARBU-?TIRBEI. Spectacolul va cuprinde recit?ri, interpretare muzic? u?oar?, muzic? […]

Print Friendly, PDF & Email

Joi, 21 februarie, la orele prânzului,  un echipaj de speciali?ti pirotehni?ti din cadrul Deta?amentului de pompieri C?l?ra?i s-a deplasat pe raza localit??ii, pe strada Prunului, pentru ridicarea, asanarea teritoriului de muni?ia r?mas? neexplodat? ?i transportul unui proiectil exploziv de calibru 180 de milimetri.  Respectivul proiectil exploziv a fost descoperit de […]

Print Friendly, PDF & Email

În aceast? diminea??, în localitatea Bude?ti  a avut loc festivitatea de inaugurare a Serviciului Mobil de Urgen??, Reanimare ?i Descarcerare din localitate (SMURD Bude?ti), structur? specializat? de interven?ie, care va func?iona în cadrul unei subunit??i a Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? „Barbu ?tirbei” al jude?ului C?l?ra?i. Evenimentul, care a adunat […]

Print Friendly, PDF & Email

Ani la rand, municipiul C?l?ra?i a dus lipsa unui architect-sef. In absenta acestuia, functia a fost suplinita in timp de inginerii Georgel Mu?at sau Valentin Bulg?reanu, pentru ca pentru o perioada, ea sa fie tinuta de Adrian Lasc?r, in paralel cu cea de architect-sef al judetului. Putem spune, fara sa […]

Print Friendly, PDF & Email

Infrastructura de sanatate din judetul Calarasi este din nou beneficiara a fondurilor REGIO. Astfel, dupa ce la sfarsitul lunii octombrie 2012 a fost inaugurat Ambulatoriul Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi, astazi a fost incheiat contractul de finan?are al proiectului “Modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Or??enesc Lehliu-Gar?”. In valoare […]

2Shares