Print Friendly, PDF & Email

În data de 26 iunie 2012, cu ocazia Zilei Interna?ionale împotriva traficului ?i consumului ilicit de droguri, pe platoul din zona Pie?ei Orizont (la Foi?or), speciali?tii Centrului de Prevenire, Evaluare ?i Consiliere Antidrog C?l?ra?i au organizat un flash-mob. Tineri voluntari, echipa?i cu tricouri inscrip?ionate cu mesaje antidog, au simulat cazul […]

Print Friendly, PDF & Email

În intervalul 23.06.2012, începând cu ora 11,00 ?i pân? duminic?, 24 iunie, ora 22,00 jude?ul C?l?ra?i este sub cod galben de instabilitate atmosferic? accentuat?, averse ?i desc?rc?ri electrice de 25 l/mp, iyolat 50 m/mp, potrivit unei aten?ion?ri emise de Administra?ia Na?ional? de Meteorologie. În sudul ?i sud-estul ??rii, vremea se […]

Print Friendly, PDF & Email

În aceast? s?pt?mân?, statele UE pun la dispozi?ia lucr?torilor români, prin re?eaua EURES, o ofert? de 81 de locuri de munc? vacante. Astfel, persoanele aflate în c?utarea unui loc de munc? în str?in?tate, care de?in o calificare precum ?i cuno?tin?e de limb? str?in?, pot opta pentru unul din urm?toarele posturi disponibile:Norvegia • senior inginer de proces – 10 posturi (cerinte: […]

Print Friendly, PDF & Email

Inspectoratul de Poli?ie Jude?ean C?l?ra?i selec?ioneaz? candida?i pentru concursurile de admitere în Academia de Poli?ie “Alexandru Ioan Cuza” Bucure?ti, ?coala de Agen?i de Poli?ie „Vasile Lasc?r” Câmpina, ?coala de Agen?i de Poli?ie „Septimiu Mure?an” Cluj-Napoca din structura Ministerului Administra?iei ?i Internelor, precum ?i pentru concursurile de admitere în  institu?iile de […]

0Shares