Federa?ia Interna?ional? a Comunit??ilor Educative este singura organiza?ie interna?ional? pentru to?i profesioni?tii din domeniul educa?iei extra- familiale, num?rând actualmente 27 de sec?iuni na?ionale în Europa, Canada ?i Africa. FICE de?ine statut cu rol consultativ pe lâng? UNESCO. FICE- România a fost fondat? în 1990, în prezent având 18 filiale jude?ene. […]

Comisia pentru agricultur?, silvicultur?, industrie alimentar? ?i servicii specifice a Camerei Deputa?ilor, î?i va desf??ura lucr?rile în plen, miercuri 16 octombrie 2013, începând cu ora 11, la sediul Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, în sala de ?edin?e. În acest sens, persoanele fizice sau juridice, fermieri, agricultori, reprezentan?i ai asocia?iilor agricole sau orice […]

„In cadrul dezbaterilor pe Buget pentru anul 2013, senatorii ?i deputa?ii PDL au cerut întreruperea lucr?rilor sus?inând c? nu exist? cvorum de lucru. Parlamentarii  PDL, sus?inu?i de cei din PPDD, au reclamat faptul c? în sal? nu se afl? jum?tate plus unu din num?rul deputatilor. Adevarul este ca in sala […]

Anul 2012 a fost un an plin pentru partidele politice. Rand pe rand, acestea au trecut prin alegerile locale, referendumul pentru demiterea presedintelui si alegerile parlamentare. Dupa un an incarcat in batalii electorale, noul an va reprezenta pentru acestia analiza rezultatelor inregistrate, dar si posibile regrupari organizationale in perspectiva viitoarelor […]

0Shares