În fiecare an, 1 octombrie marcheaz? ziua Interna?ional? a persoanelor vârstnice. Ca însemn?tate, pe 1 octombrie este recunoscut efortul depus de persoanele vârstnice pentru progresul societ??ilor. În întreaga lume, fenomenul îmb?trânirii atrage marginalizarea ?i excluziunea social? a vârstnicilor. Pe de o parte, apare riscul de marginalizare a persoanelor vârstnice care […]

„In cadrul dezbaterilor pe Buget pentru anul 2013, senatorii ?i deputa?ii PDL au cerut întreruperea lucr?rilor sus?inând c? nu exist? cvorum de lucru. Parlamentarii  PDL, sus?inu?i de cei din PPDD, au reclamat faptul c? în sal? nu se afl? jum?tate plus unu din num?rul deputatilor. Adevarul este ca in sala […]

De luni, 11 februarie, comuna Vâlcelele intr? în campanie electoral?. Miza este scaunul de primar, l?sat vacant de actualul deputat, fost primar, timp de 12 ani, Vasile Iliu??. Aparent f?r? a fi o miz? prea important?, alegerea unui primar de comun?, competi?ia electoral? de la Vâlcelele, cap?t? o mare greutate, […]

Este tân?r, are 40 de ani, este c?s?torit, are doi copii gemeni, b?iat ?i fat?, iar pân? la aceast? vârst? a reu?it s? completeze foarte multe rânduri in CV-ul personal, ca activitate ?i preg?tire. S-a n?scut în C?l?ra?i, în 1991, a absolvit liceul Nicolae B?lcescu, actualul Colegiu Barbu ?tirbei, dup? […]

0Shares