Print Friendly, PDF & Email

Alegerile organizate în cadrul Conferin?ei Jude?ene a P.S.D. C?l?ra?i au marcat încheierea interimatului de la ?efia organiza?iei, început odat? cu debarcarea din func?ie a Oanei Mizil. Noul pre?edinte este tot un reprezentat al centrului, ministrul Dan Sova, senator de Olt, trimis la C?l?ra?i pentru o nou? reorganizare ?i relansare a […]

Print Friendly, PDF & Email

În data de 9 aprilie 2013, la sediul BRCT C?l?ra?i, primarul municipiului C?l?ra?i,  Daniel ?tefan Dr?gulin, a semnat contractul pentru finan?area proiectului „Acces curat în zona transfrontalier? C?l?ra?i-Silistra”. Cu un buget total de un million de euro, proiectul va fi implementat de Institutul Na?ional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electric? […]

Print Friendly, PDF & Email

În data de 8 aprilie 2013, la sediul Prim?riei Rose?i din jude?ul C?l?ra?i, reprezentan?ii BRCT C?l?ra?i au organizat vizita la fa?a locului pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de transport în zona transfrontalier? Rose?i, jude?ul C?l?ra?i – Municipalitatea Silistra”, proiect depus în cadrul Axei Prioritare 1: Infrastructur?. Aceast? vizit? reprezint? o prim? […]

Print Friendly, PDF & Email

A devenit un fapt obisnuit, ca in intersectia dintre strazile Grivita si Eroilor, din municipiul Calarasi, cunoscuta ca intersectia de la Volna, sa consemnam numeroase accidente de circulatie. În aceasta seara, s-a inregistrat un nou accident aparut pe fondul neacordarii de prioritate. Unul dintre autovehiculele implicate in accident era inmatriculat […]

Print Friendly, PDF & Email

Ziua Interna?ional? a Romilor, 8 aprilie,  a fost data aleas? de c?tre reprezentan?ii Ambasadei Marii Britanii, pentru a veni cu o delega?ie important? în comuna Frumu?ani, pentru a afla care sunt problemele acestora comunit??ii de romi, dar ?i pentru a discuta cu administra?ia local? modul în care pot fi rezolvate […]

Print Friendly, PDF & Email

În urm? cu mai bine de zece zile, pre?edintele Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, R?ducu Filipescu anun?a c? îi d? un termen de o s?pt?mân? managerului, pentru a rezolva situa?ia medicilor care lipsesc de pe unele  sec?ii ale Spitalului Jude?ean de Urgen??. Cum termenul s-a scurs, ne-am adresat managerului Dan Romulus ?erban, […]

Print Friendly, PDF & Email

În cadrul Comitetului pentru Situa?ii de Urgen?? ce a avut loc luni,8 aprilie a.c., s-au pus în discu?ie problemele  ap?rute în urma restric?ion?rii circula?iei pe Podul Giurgiu-Ruse, ce a dus la aglomerarea traficului  pe DN3 ?i la punctul de trecere Chiciu -Ostrov . Pentru evitarea aglomer?rii punctului de trecere a […]

Print Friendly, PDF & Email

Dou? echipaje specializate de interven?ie din cadrul Sec?iei de pompieri Dragalina au ac?ionat timp de aproximativ 8 ore pentru evacuarea apei din 5 gospod?rii, care au fost afectate de precipita?iile abundente c?zute în ultimele zile     Prin interven?ia lor eficient?, pompierii militari au reu?it s? salveze bunuri materiale în valoare […]

Print Friendly, PDF & Email

[easyrotator align=”left”]erc_3_1365262750[/easyrotator]Ast?zi, 6 aprilie, organiza?ia jude?ean? a PSD C?l?ra?i ?i-a ales conducerea: pre?edintele, primvicepre?edintele, vicepre?edin?ii ?i celelalte structuri de conducere ale partidului. Unicul candidat, Dan ?ova, dar ?i fostul pre?edinte interimar, Ion ?tefan   nu au fost „ierta?i” de unele mesaje transmise de membrii de partid. De departe, cel mai direct […]

Print Friendly, PDF & Email

   Mar?i, 2 aprilie, c?l?r??enii veni?i s? vad? spectacolul lui Tudor Gheorghe „Ce-am avut ?i ce-am pierdut”  au primit o veste deloc pl?cut?, din partea artistului: „În seara asta este ultimul spectacol pe care îl fac la C?l?ra?i, pentru c?, se pare, c? nu mai sunt dorit aici de ?efii […]

Print Friendly, PDF & Email

În prima s?pt?mân? a lunii aprilie a.c.  s-a desf??urat la nivel na?ional Programul  „S?  ?tii mai multe, s? fii mai bun „ ini?iat de Ministerul Educa?iei .  Elevii ?i cadrele didactice din jude?ul nostru s-au implicat într-o serie de activit??i educa?ionale,  extra?colare ?i extracurriculare  menite s? r?spund? intereselor ?i preocup?rilor […]

0Shares