Print Friendly, PDF & Email

Inspectorul general ?colar, Silviana ?estacovschi ne-a prezentat rezultatele ob?inute la simularea la BAC, dar ?i la evaluarea na?ional?, ob?inute de elevii jude?ului C?l?ra?i, în cadrul unui interviu realizat pe frecven?ele Stil FM/Radio ZU, la emisiunea Tu ?i Noi, în FM.  La simularea pentru bacalaureat, avem o situa?ie în premier?, niciun […]

Print Friendly, PDF & Email

Simularea la Bacalaureat, proba de limb? ?i literatura român?, sus?inut? s?pt?mâna trecut?, a reprezentat primul examen serios pentru viitorii absolven?i de liceu. Chiar dac? rezultatele simul?rii sunt  luate în calcul doar pentru a fi cunoscut nivelul de preg?tire al elevilor, fiind la latitudinea profesorilor dac? vor trece, sau nu, notele […]

Print Friendly, PDF & Email

„Ce mic?-i vacan?a mare”, era un refren, cândva la mod?, care se adevere?te ?i acum când se apropie începutul unui nou an ?colar. De la inspectorul general ?colar, Silviana ?estacovschi am aflat c? ?colile sunt gata s?-?i primeasc? elevii. 47.675 de elevi vor intra în cele 364 de ?coli, dintre care doar 66,44% au primit autoriza?ia de func?ionare, celelalte 122 […]

Print Friendly, PDF & Email

Cele 95 de unit??i ?colare, cu personalitate juridic?, din jude?ul C?l?ra?i, sunt gata pentru începerea ?colii, în data de 10 septembrie. Inspectorul ?colar general, Silviana ?estacovschi ne-a declarat c?, din totalul de 95 de unit??i ?colare, care sunt formate din 364 de corpuri de cl?dire, 242 au primit autoriza?ie de func?ionare, diferen?a nu, pentru c? nu au, în principal, ap? […]

Print Friendly, PDF & Email

Cazul petrecut în urm? cu câteva zile la Colegiul Tehnic ?tefan B?nulescu, din C?l?ra?i, a scos la iveal? multe lacune pe care le are sistemul de înv???mânt, în ceea ce prive?te organizarea. Este vorba de violarea unei tinere de 16 ani, din comuna Cioc?ne?ti, care st? la internatul liceului, de […]

0Shares