La acest moment, potrivit situa?iei centralizate la nivelul jude?ului C?l?ra?i, conform datelor analizate în cadrul Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen??, se înregistreaz? urm?toarele situa?ii: Din punct de vedere al c?ilor de comunica?ie, Autostrada Soarelui – A 2, a fost  închis? începând cu ora 8.30, din cauza vizibilit??ii foarte reduse, […]

În jude?ul C?l?ra?i, Alian?a PSD-UNPR-PC a câ?tigat alegerile în toate colegiile, in data de 16 noiembrie. Dac? la nivel na?ional Iohannis l-a surclasat pe Ponta cu 10 procente, în jude?ul nostru, situa?ia a fost exact invers. Într-o conferin?? de pres? organizat?, ast?zi, la sediul PSD C?l?ra?i, pre?edintele organiza?iei jude?ene, Dan […]

Ast?zi, 7 iulie, au fost date publicit??ii rezultatele ob?inute de absolven?ii de liceu la bacalaureat, înainte de contesta?ii. Potrivit informa?iilor furnizate pentru ,,Actualitatea de C?l?ra?i”, de c?tre inspectorul ?colar general adjunct, prof. dr. Constantin Tudor, procentul de promovabilitate la examenul de maturitate, înregistrat în aceast? sesiune, în jude?ul C?l?ra?i, a […]

Vremea nefavorabil? ?i drumurile închise au determinat conducerea Inspectoratului ?colar Jude?ean C?l?ra?i s? ia decizia închiderii gr?dini?elor, ?colilor ?i liceelor, în jude?ul C?l?ra?i. Inspectorul general ?colar, Silviana ?estacvschi, ne-a declarat c? dac? drumurile vor r?mâne închise ?i luni, inclusiv, mar?i, 28 ianuarie, ?colile vor r?mâne închise, fie în totalitate, fie […]

0Shares