Întrebat cum comenteaz? informa?ia privind anun?area candidaturii primarului Daniel ?tefan Dr?gulin, la Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, pre?edintele organiza?iei jude?ene a UNPR, deputatul Aurel Niculae, a declarat, pentru Actualitatea de C?l?ra?i: “Eu pot s? v? spun ce am discutat cu primarul Dr?gulin, al?turi de care am finalizat lista candida?ilor la alegeri ?i […]

Pre?edintele organiza?iei jude?ene a UNPR, Aurel Niculae, a fost prezent într-o conferin?? de pres?, al?turi de primarul Daniel ?tefan Dr?gulin, secretarul general, Claudia P?v?la?, primvicepre?edintele organiza?iei jude?ene, Alexandru Buricea, pre?edintele organiza?iei municipale, Nicolae Cu??r, dar ?i de invitatul de la Bucure?ti, Samuel Calot?, consilierul personal al vicepremierului Gabriel Oprea ?i […]

Vineri, 28 martie, la C?l?ra?i este a?teptat? conducerea central? a Partidului Mi?carea Popular?, în frunte cu pre?edintele Eugen Tomac. Pre?edintele va fi înso?it de Elena Udrea, cea care s-a al?turat acestui proiect politic, fiind dealtfel, o voce puternic? în partid. Prezen?a conducerii partidului la C?l?ra?i se datoreaz? prezent?rii echipei din […]

Chestiunea ?ig?neasc? abordat? la jum?tatea secolului al XIX-lea, în spiritul vremii, modernizator ?i în?l??tor, cu mintea îmbog??it? „cu ideile reformatrice”, a?a cum sublinia ilustrul Mihail Kog?lniceanu, este mai actual? ca oricând. Dezrobirea ?iganilor s-a f?cut la 1844 (?iganii domne?ti ?i m?n?stire?ti) ?i 1855 (?iganii boiere?ti) în Moldova ?i 1847 (?iganii […]

Mar?i, 23 octombrie, zi important? pentru Organiza?ia Femeilor Liberale din jude?ul C?l?ra?i, care au primit vizita pre?edintei lor, Lucia Varga cu ocazia lans?rii candidaturii unei alte doamne liberale, Raluca Surdu, pe colegiul 5, Camera Deputa?ilor. Organiza?iile de femei  ale PNL, din jude?, au venit s? participe la ?edin?a Delega?iei Permanente, […]

15Shares