Consiliul Jude?ean C?l?ra?i prin Centrul Cultural Jude?ean C?l?ra?i organizeaz? în perioada 26 – 29 Mai 2016, cea de-a XXVIII-a edi?ie a Festivalului Concurs Na?ional de Interpretare a Muzicii U?oare ”Flori de Mai”. În cei dou?zeci?iopt de ani de existen??, Festivalul ”Flori de Mai”, a promovat ?i valorificat numero?i tineri talenta?i […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, prin Serviciul Public Pavaje Spa?ii Verzi, aduce la cuno?tin?? faptul c?, în perioada 18.05.2016-20.05.2016, în intervalul orar 23.00-05.00, se va executa un tratament de dezinsec?ie pentru combaterea popula?iilor adulte de ?ân?ari în zonele de agrement ale ora?ului. Tratamentul se va aplica doar când condi?iile atmosferice sunt favorabile, […]

„Caravana filmului românesc – capodopere ale cinematografiei na?ionale” sose?te din nou la C?l?ra?i. Timp de trei seri, în perioada 13 – 15 mai a.c., publicul de toate vârstele este invitat s? vizioneze nemuritoare filme române?ti, care au încântat genera?ii întregi de spectatori. Ast?zi, a venit rândul celor mai tineri spectatori […]

Pompierii militari din cadrul Deta?amentului C?l?ra?i au ac?ionat timp de aproximativ o or? ?i 40 de minute, pentru stingerea incendiului cu trei autospeciale, evitând posibilitatea propag?rii arderii la alte spa?ii comerciale. Potrivit primelor cercet?ri efectuate de c?tre pompierii militari la fa?a locului, se pare c? incendiul a fost provocat de […]

 ?coala Helikon, din C?l?ra?i, a g?zduit joi, 5 mai, o lansare de carte aparte: una dedicat? copiilor, dar ?i p?rin?ilor, deopotriv?. “Te iubesc, orice culoare ai avea” a ajuns ?i la copiii din C?l?ra?i, prin intermediul acestei lans?ri, iar autoarea Mihaela Co?escu ?i ilustratoarea, de doar 13 ani, Ana Stinghe, […]

În aceast? diminea??, în jurul orei 1.55, pompierii militari din cadrul Deta?amentului C?l?ra?i, au fost solicita?i s? intervin?, în municipiul C?l?ra?i, pe strada Dumbravei, în zona Bazar Big Bel?ugului, pentru lichidarea unui incendiucare se manifesta violent, pe o suprafa?? de 60-70 mp, la dou? standuri comerciale, ale  complexului ce apar?ine […]

Autoritatea Electoral? Permanent? (AEP) reaminte?te competitorilor electorali c? AEP/Termenul de înscriere a mandatarilor financiari expir? pe 6 mai 2016. Ziua de 6 mai 2016 reprezint? ?i data limit? pân? la care competitorii electorali î?i pot deschide, în condi?iile Legii nr. 334/2006 privind finan?area activit??ii partidelor politice ?i a campaniilor electorale, […]

Având în vedere prevederile  Hot?rârii de Consiliul Local  nr.  55 din 31.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de repartizare a locuin?elor sociale din municipiul C?l?ra?i, art. 7( 1), v? aducem la cuno?tin?? faptul c? ave?i obliga?ia de a v? completa/actualiza dosarele de locuin?? social? pân? la data de 07 IUNIE 2016. Solicitan?ii […]

În baza planului de m?suri pentru cre?terea siguran?ei publice, aprobat de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 29 aprilie – 02 mai a.c., aproximativ 130 de jandarmi au ac?ionat pentru prevenirea faptelor antisociale ?i cre?terea gradului de siguran?? a cet??enilor, la nivelul jude?ului C?l?ra?i. În aceast? perioad? jandarmii c?l?r??eni au […]

Candidatul PSD la Prim?ria comunei ?oldanu, Gheorghe Dobre, ?i-a depus candidatura, al?turi de consilierii locali, cu care va forma o echip?, în ceea ce prive?te sus?inerea proiectelor locale. “Campania electoral? este condus? de Costel Ilie, pre?edintele organiza?iei, o persoan? cu experien?? politic? ?i managerial?. Georgic? Constantin ?i Gigi Bigan sunt […]

31Shares