?coala Helikon, din C?l?ra?i, a g?zduit joi, 5 mai, o lansare de carte aparte: una dedicat? copiilor, dar ?i p?rin?ilor, deopotriv?. “Te iubesc, orice culoare ai avea” a ajuns ?i la copiii din C?l?ra?i, prin intermediul acestei lans?ri, iar autoarea Mihaela Co?escu ?i ilustratoarea, de doar 13 ani, Ana Stinghe, […]

În aceast? diminea??, în jurul orei 1.55, pompierii militari din cadrul Deta?amentului C?l?ra?i, au fost solicita?i s? intervin?, în municipiul C?l?ra?i, pe strada Dumbravei, în zona Bazar Big Bel?ugului, pentru lichidarea unui incendiucare se manifesta violent, pe o suprafa?? de 60-70 mp, la dou? standuri comerciale, ale  complexului ce apar?ine […]

Autoritatea Electoral? Permanent? (AEP) reaminte?te competitorilor electorali c? AEP/Termenul de înscriere a mandatarilor financiari expir? pe 6 mai 2016. Ziua de 6 mai 2016 reprezint? ?i data limit? pân? la care competitorii electorali î?i pot deschide, în condi?iile Legii nr. 334/2006 privind finan?area activit??ii partidelor politice ?i a campaniilor electorale, […]

Având în vedere prevederile  Hot?rârii de Consiliul Local  nr.  55 din 31.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de repartizare a locuin?elor sociale din municipiul C?l?ra?i, art. 7( 1), v? aducem la cuno?tin?? faptul c? ave?i obliga?ia de a v? completa/actualiza dosarele de locuin?? social? pân? la data de 07 IUNIE 2016. Solicitan?ii […]

În baza planului de m?suri pentru cre?terea siguran?ei publice, aprobat de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 29 aprilie – 02 mai a.c., aproximativ 130 de jandarmi au ac?ionat pentru prevenirea faptelor antisociale ?i cre?terea gradului de siguran?? a cet??enilor, la nivelul jude?ului C?l?ra?i. În aceast? perioad? jandarmii c?l?r??eni au […]

Candidatul PSD la Prim?ria comunei ?oldanu, Gheorghe Dobre, ?i-a depus candidatura, al?turi de consilierii locali, cu care va forma o echip?, în ceea ce prive?te sus?inerea proiectelor locale. “Campania electoral? este condus? de Costel Ilie, pre?edintele organiza?iei, o persoan? cu experien?? politic? ?i managerial?. Georgic? Constantin ?i Gigi Bigan sunt […]

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poli?iei Române informeaz? c?, potrivit Centrului Comun de Contact Giurgiu, autorit??ile bulgare vor institui restric?ii pentru autovehiculele cu masa total? maxim? autorizat? peste 12 tone, în perioada 28.04. 2016, ora 17.00 – 02.05.2016, ora 17.00,pe ruta Ruse – Byala, precum ?i pe tot traseul DE85. M?sura va fi […]

Listele cu candidaturile pentru alegerile din iunie au fost depuse, fapt care vine s? confirme numele anun?ate în cursa pentru Prim?ria C?l?ra?i. Totodat?, au fost validate ?i listele pentru consilierii locali ?i jude?eni. 9 sunt cei care se vor lupta, timp de o lun? de zile, s? ne conving? de […]

Centrul Cultural Jude?ean C?l?ra?i î?i cere scuze publicului c?l?r??ean pentru toate nepl?cerile cauzate de suprapunerile biletelor, vândute pentru spectacolele din cadrul stagiunii ”Prim?vara Cultural?”. Din dorin?a de a le veni mai u?or doritorilor de bilete, Centrul Cultural a hot?rât împ?r?irea diagramei aferente s?lii de spectacole în dou? p?r?i egale, o […]

52Shares