Câştigul salarial mediu nominal brut a scăzut, în luna ianuarie 2019

Print Friendly, PDF & Email

Câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Călăraşi, în luna ianuarie 2019 a fost de 4141
lei, cu 1,5 % mai mic decât în luna precedentă.
Câştigul salarial mediu nominal net în judeţul Călărasi, a fost de 2504 lei, cu 0,3% mai mic comparativ cu luna precedentă (2511 lei). Valorile cele mai mici ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în industrie şi construcţii (2103 lei), agricultură, silvicultură şi pescuit (2489 lei), iar cele mai mari în servicii (2798 lei).

Câstigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a: impozitului, contribuţiei salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Câştigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor de către agenţii economici în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin, şi numărul mediu de salariaţi. Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor zilnice ale salariaţilor din luna respectivă. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă, se includ în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. În efectivul de salariaţi luat în calcul, se includ nuianuarie persoanele care au fost plătite pentru luna respectivă. Nu se iau în considerare: salariaţii aflaţi în concediu fără plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinătate, patronii,

2/3
lucrătorii familiali, membrii consiliilor judeţene şi locale şi cei al căror contract de muncă/raport de
serviciu a fost suspendat.
Câstigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură
cuvenite salariaţilor pentru munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar)
potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu
sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat
(indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele
plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume
plătite din fondul de salarii, conform actelor normative sau contractelor colective de muncă,
sumele plătite din profitul net şi alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masă), informează
Direcţia Regională de Statistică din Călăraşi.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

S-a semnat proiectul:”Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunărea în Regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra”

sâm mart. 30 , 2019
Vineri, 29 martie, la sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalier? C?l?ra?i pentru grani?a România-Bulgaria, primarul municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, a semnat, al?turi de pre?edintele Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, Vasile Iliu??, contractul de finan?are al proiectului ”Îmbun?t??irea siguran?ei navigabilit??ii pe fluviul Dun?rea în Regiunea transfrontalier? C?l?ra?i-Silistra”, proiect finan?at în cadrul Programului […]
44Shares