Candidatul PSD la Prim?ria comunei ?oldanu, Gheorghe Dobre, ?i-a depus candidatura, al?turi de consilierii locali, cu care va forma o echip?, în ceea ce prive?te sus?inerea proiectelor locale. “Campania electoral? este condus? de Costel Ilie, pre?edintele organiza?iei, o persoan? cu experien?? politic? ?i managerial?. Georgic? Constantin ?i Gigi Bigan sunt […]

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poli?iei Române informeaz? c?, potrivit Centrului Comun de Contact Giurgiu, autorit??ile bulgare vor institui restric?ii pentru autovehiculele cu masa total? maxim? autorizat? peste 12 tone, în perioada 28.04. 2016, ora 17.00 – 02.05.2016, ora 17.00,pe ruta Ruse – Byala, precum ?i pe tot traseul DE85. M?sura va fi […]

Listele cu candidaturile pentru alegerile din iunie au fost depuse, fapt care vine s? confirme numele anun?ate în cursa pentru Prim?ria C?l?ra?i. Totodat?, au fost validate ?i listele pentru consilierii locali ?i jude?eni. 9 sunt cei care se vor lupta, timp de o lun? de zile, s? ne conving? de […]

Centrul Cultural Jude?ean C?l?ra?i î?i cere scuze publicului c?l?r??ean pentru toate nepl?cerile cauzate de suprapunerile biletelor, vândute pentru spectacolele din cadrul stagiunii ”Prim?vara Cultural?”. Din dorin?a de a le veni mai u?or doritorilor de bilete, Centrul Cultural a hot?rât împ?r?irea diagramei aferente s?lii de spectacole în dou? p?r?i egale, o […]

Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? – C?l?ra?i organizeaz?, în luna mai 2016,  5 programe de formare profesional? gratuite pentru persoanele care nu realizeaz? venituri. Cele 70 de persoane participante la programele de formare organizate luna viitoare vor fi preg?tite în meseriile de: comerciant (vânz?tor) m?rfuri alimentare, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, osp?tar, […]

UNPR C?l?ra?i ?i-a lansat la finalul s?pt?mânii trecute, pe 22 aprilie, candida?ii la prim?riile din jude? ?i la pre?edin?ia Consiliului Jude?ean, în persoana deputatului Aurel Niculae, pre?edintele interimar al organiza?iei jude?ene. La evenimentul care s-a bucurat de prezen?a numeroas? a membrilor UNPR, din jude?ul C?l?ra?i, a participat pre?edintele partidului, ales […]

 În aceast? s?pt?mân? altfel, pentru elevi, intitulat? “S? ?tii mai multe, s? fii mai bun”, ?i p?rin?ii elevilor au propus ?i desf??urat activit??i, cu elevii clasei a IV-a A, de la ?coala Gimnazial? Carol I, C?l?ra?i, coordona?i de profesor, Zizi Cristea. A fost  o s?pt?mâna dedicat?  ?i p?rin?ilor, deoarece ace?tia […]

Centrul Cultural Jude?ean C?l?ra?i în parteneriat cu Asocia?ia ”Voluntariat pentru S?n?tate” din C?l?ra?i, v? a?teapt? vineri, 13 mai, ora 19:00, la spectacolul de teatru organizat în scop caritabil, pentru un tân?r ce are nevoie de ajutorul nostru. Spectacolul de teatru ”…dincolo ?”, o adaptare dup? Matei Vi?niec, în regia lui ?tefan […]

Comer?ul cu produse alimentare, premerg?tor S?rb?torilor Pascale, verificat de poli?i?ti Poli?i?tii de investigarea criminalit??ii economice au indisponibilizat de la o societate comercial? din C?l?ra?i aproape 2 tone de carne, marf? neeviden?iat?, ?i au demarat cercet?ri pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscal?. La data de 19 aprilie 2016, în continuarea ac?iunilor […]

10Shares