Cea mai a?teptat? investi?ie f?cut? pentru Spitalul Jude?ean de Urgen?? C?l?ra?i este, cu siguran??, achizi?ionarea RMN-ului. Dup? 3 ani, contractul semnat de Consiliul Jude?ean C?l?ra?i s-a materializat prin cump?rarea RMN-ului, datorit? fondurilor alocate de c?tre Ministerul S?n?t??ii, în propor?ie de 90%, diferen?a de 10% fiind suportat? de c?tre Consiliul Jude?ean. […]

0Shares