Sala de ?edinte a Consiliului Jude?ean C?l?ra?i a g?zduit vineri, 16 septembrie, conferin?a na?ional? „Hemoragia sistemului medical din România – de ce ne pleac? medicii?”, manifestare ce s-a bucurat de prezen?a unui num?r de peste 60 de persoane, care au dezbatut problemele sistemului medical din România ?i au venit cu […]

Organiza?ia jude?ean? a UNPR C?l?ra?i a organizat o conferin?? de pres? pentru a marca Ziua Drapelului Na?ional. Pre?edintele UNPR C?l?ra?i, dep. Aurel Niculae, a adus în aten?ia mass-media mesajul transmis de primul-ministru interimar, totodat? viceprim-ministru pentru Securitate Na?ional? ?i ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea: “Dragostea pentru simbolurile na?ionale se […]

6Shares