Joi, 5 martie, PSD C?l?ra?i, în prezen?a pre?edintelui partidului, Marcel Ciolacu, a anun?at trecerea de la PNL la forma?iunea politic? pe care o conduce, a pre?edintelui Consiliului Jude?ean, Vasile Iliu?? ?i, împreun? cu acesta, a 10 primari PNL. Pre?edintele PSD C?l?ra?i, Iulian Iacomi, a declarat: ,,Ast?zi, 5 Martie 2020, în […]

Joi dup?-amiaz?, Biroul Permanent Jude?ean al PSD C?l?ra?i a revenit asupra deciziei de a merge cu ?tefania Moga (actualul viceprimar)  în alegerile par?iale pentru Prim?ria ora?ului Lehliu-Gar?, în favoarea fostului primar, actual deputat, Iulian Iacomi. Reac?ia fostei candidate desemnat? de PSD, nu s-a l?sat prea mult a?teptat?. ?tefania Moga a […]

PSD C?l?ra?i a organizat, la începutul acestei s?pt?mâni, o conferin?? de pres? pe tema alegerilor par?iale din 11 iunie. Pre?edintele organiza?iei, Ciprian Pandea, a declarat: ,,A?a cum ?ti?i, pe data de 11 iunie, vom avea alegeri par?iale în dou? localit??i:  Unirea ?i în ora?ul Lehliu-Gar?. Din p?cate, domnul Florian Belu, […]

2Shares