Senatorul PNL, R?ducu Filipescu, a declarat, în cadrul conferin?ei de pres?, sus?inut? vineri, 14 decembrie, c? mo?iunea de cenzur? a opozi?iei, intitulat?: „Ajunge! Guvernul Dragnea – D?ncil?, ru?inea României!”, a fost depus? la Parlament. Dac? mo?iunea va ob?ine, joi, 20 decembrie, 233 de voturi “pentru”, Guvernul va fi demis. Senatorul […]

Vicepre?edintele PNL pe zona Sud-Muntenia, R?ducu Filipescu, a afirmat în conferin?a de pres? local? c?, pân? la sfâr?itul acestui an, trebuie cunoscute numele celor care vor candida la func?ia de primar. În ceea ce prive?te candidatura la prim?ria municipiului C?l?ra?i, vicepre?edintele R?ducu Filipescu spune c? oricine ar fi candidatul, nu […]

 Mihai Roibu, directorul Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului a primit,  printr-o hot?râre aprobat? de Consiliul Jude?ean, o sanc?iune salarial? de 20%pentru urm?toarele 3 luni. El a fost acuzat c? ar fi închiriat un spa?iu pentru  depozitarea unor utilaje, achizi?ionate în urma unui proiect finan?at din fonduri guvernamentale, […]

4Shares