“Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi “

Print Friendly, PDF & Email

GAL

COMUNICAT DE PRESĂ

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – Program finanțat de Uniunea Europeană si Guvernul României
Axa 4 LEADER
Grupul de Acţiune Locală „Bărăganul de Sud-Est”
Data publicării apelului de selecție: 25.03.2014
Data lansării sesiunii: 26.03.2014
Numărul de referință al sesiunii cereri de proiecte: M41.312 – 1/26.03.2014 – 25.04.2014
LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PE MĂSURA 41.312 –
“Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi “
Grupul de Acțiune Locală „Bărăganul de Sud-Est” anunță lansarea, în perioada 26.03.2014 – 25.04.2014, sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.312 –„Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi” din Planul de Dezvoltare Locala al GAL Bărăganul de Sud-Est.
Tipuri de beneficiari:
– micro-întreprinderile așa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 și în legislația națională în vigoare conform legii 31/1991
– societăți comerciale constituite conform legii 15/1990
– societăți cooperative mesteșugărești de gradul I si societăți cooperative de consum de gradul I constituite conform legii 1/2005
– întreprindere individuală si întreprindere familială constituite conform OUG 44/2008
– persoană fizică autorizată conform OG 44/2008, OG 124/2008, Legea 160/2008
– persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici) – care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată și să funcționeze ca microîntreprindere, iar în situația in care, in urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demostrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate si selecție ale Cererii de finanțare – Start-up pentru activitati non agricole productive

Fondurile disponibile pentru Masura 41.312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” sunt de 57 670 Euro.
Suma minimă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 5 000 Euro.
Prin Măsura 41.312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 50.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 57.670 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier; 57.670 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi.
În cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri, intensitatea ajutorului public va fi de până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile .
ATENȚIE! Procentul de 85% se aplică numai activităţilor incluse în codurile CAEN cuprinse în Anexa 9B – ”Lista codurilor CAEN de productie de bunuri„. În situația proiectelor care vizează atât activități de producție de bunuri cât și servicii intensitatea ajutorului public nerambursabil se va atribui, specific, pentru fiecare tip de investiție, iar în această situație se vor elabora bugete distincte şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoană fizică autorizată, întreprindere familială precum şi persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată, întreprindere familială; 57.670 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier; 57.670 Euro/proiect pentru întreprindere individuală, societăţi cooperative mesteşugăreşti de gradul I, societăţi cooperative de consum de gradul I, societăţi comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai măsurii, precum şi pentru persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca întreprindere individuală.
În cazul în care proiectele prevăd achiziția de utilaje agricole (cod CAEN 0161 – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală și cod CAEN 7731- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole), intensitatea ajutorului public va fi de până la – 40%*din totalul cheltuielilor eligibile. Sprijinul nerambursabil se va putea majora cu 10% – pentru investiţiile realizate de tinerii cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finanţare şi nu va depăşi: 50.000 Euro/ proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 57.670 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier; 57.670 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi.
Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 26.03.2014 – 25.04.2014. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 25.04.2014, ora 10,00.
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.312 (Masura 413 prin Masura 312 PNDR) – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi se va face la sediul GAL în localitatea Ştefan cel Mare, Strada Şcolii, nr. 32A, județul Călăraşi, în intervalul orar 09,00- 15,00.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului v.07/ianuarie 2014 aferent Măsurii 312 din PNDR, disponibil atat pe site-ul GAL www.baraganse.ro cat și pe site-ul APDRP www.apdrp.ro
Date de contact şi informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.312 pot fi obținute la sediul Asociaţiei Grupului de Acţiune Locală “Bărăganul de Sud-Est” din localitatea Ştefan cel Mare, Strada Şcolii, nr. 32A, județul Călăraşi, zilnic între orele 09,00- 15,00. şi de pe site-ul GAL www.baraganse.ro
Persoană de contact Marcel Zăgărin – director, tel. 0722530740

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL „Bărăganul de Sud-Est” variante electronice (suport CD/DVD) si pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.
GAL

Please enter banners and links.

Next Post

Zilele asistenţei sociale marcate la Călăraşi

mie mart. 26 , 2014
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱În fiecare an, în luna martie, asistenţii sociali din întreaga lume, sărbătoresc Ziua Mondială a Asistenţei Sociale. În acest an, Ziua Mondială a Asistenţei Sociale s-a sărbătorit în data de 18 martie. In perioada 17-31 martie 2014 Colegiul National al Asistenţilor Sociali din România sărbătoreşte […]