Print Friendly, PDF & Email

S.C. BELAGRO DEVELOPMENT S.R.L. anun?? publicul interesat asupra depunerii solicit?rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI PENTRU ACCES LA COMPLEX REZIDEN?IAL DE LOCUIN?E, FRUMU?ANI RESIDENTIAL PARC”, propus a fi amplasat în comuna Frumu?ani, jude?ul C?l?ra?i. Informa?iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorit??ii competente […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i va executa, în perioada 14 august-18 august 2018, tratamente terestre de dezinsec?ie (?ân?ari ?i c?pu?e) în intervalul orar 23.00 – 05.00, pe zone verzi, ml??tinoase, inundate, lucii de ap? etc. Tratamentele se vor aplica doar când condi?iile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar poate fi prelungit? perioada […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i aduce la cuno?tin?a c?l?r??enilor care locuiesc pe str?zile prinse în programul de modernizare sau repara?ii al acestui an c? sunt nevoi?i s? fac? acum demersuri pentru bran?amente la re?eaua de gaze, ap? sau canalizare, în cazul în care nu au aceste bran?amente realizate. Dup? ce str?zile vor […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i dore?te s? informeze faptul c? Tribunalul C?l?ra?i a respins cererea formulat? de Prefectul jude?ului C?l?ra?i în vederea anul?rii Hot?rârii Consiliului Local nr. 207/21.12.2017, privind aprobarea deleg?rii gestiunii serviciului public de prestare a activit??ilor de dezinfec?ie, dezinsec?ie ?i deratizare în municipiul C?l?ra?i. Decizia magistra?ilor a fost pronun?at? în […]

Print Friendly, PDF & Email

Grupul de întocmire ?i monitorizare a Calendarului activit??ilor dedicate Centenarului Marii Uniri, constituit în mod voluntar la nivelul jude?ului C?l?ra?i, aduce la cuno?tin?a c?l?r??enilor activit??ile care se desf??oar? sub egida Centenarului în luna iulie: Perioada 02-31 iulie – BIBLIOVACAN?A organizat? de BJCL (SA-SL) pentru copii (3-12 ani) Perioada 09-21 iulie […]

Print Friendly, PDF & Email

Referitor la problemele generate de organizarea de nun?i a cet??enilor de etnie rom? pe domeniul public, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i face urm?toarele preciz?ri: În luna mai a avut loc, la sediul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i, o întâlnire la care au participat reprezentan?ii municipalit??ii, ai Inspectoratului Jude?ean de Poli?ie C?l?ra?i, Inspectoratul de Jandarmi […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 29 IUNIE 2018, Asociatia Grup Local de Pescuit – FLAG ,,Dunarea Calaraseana” a deschis sesiunile de depunere a proiectelor, in cadrul urmatoarelor masuri cuprinse in Strategia de Dezvoltare Integrata Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii pentru zona pescareasca ,,Dunarea Calaraseana’’ finantata prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 29 IUNIE 2018, Asociatia Grup Local de Pescuit – FLAG ,,Dunarea Calaraseana” a deschis sesiunile de depunere a proiectelor, in cadrul urmatoarelor masuri cuprinse in Strategia de Dezvoltare Integrata Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii pentru zona pescareasca ,,Dunarea Calaraseana’’ finantata prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 29 IUNIE 2018, Asociatia Grup Local de Pescuit – FLAG ,,Dunarea Calaraseana” va realiza deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor in cadrul urmatoarelor masuri cuprinse in Strategia de Dezvoltare Integrata Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii pentru zona pescareasca ,,Dunarea Calaraseana’’ finantata prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 29 IUNIE 2018, Asociatia Grup Local de Pescuit – FLAG ,,Dunarea Calaraseana” va realiza deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor in cadrul urmatoarelor masuri cuprinse in Strategia de Dezvoltare Integrata Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii pentru zona pescareasca ,,Dunarea Calaraseana’’ finantata prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, […]

Print Friendly, PDF & Email

Privind desf??urarea edi?iei 2017 a Zilei Dun?rii, ?i de data aceasta în compania Asocia?iei Mila 23 a maestrului Ivan Patzaichin ?i în acest an, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? Ziua Dun?rii al?turi de Asocia?ia Mila 23 a maestrului Ivan Patzaichin. Maestrul Ivan Patzaichin va fi prezent la C?l?ra?i, al?turi de cele […]

Print Friendly, PDF & Email

  Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: MUNICIPIUL C?L?RA?I, cod fiscal 4445370, cu sediul in str. Bucuresti, nr. 140 A, , Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax  0242311031, e-mail ana.selaru@primariacalarasi.ro   Informatii generale privind obiectul […]

Print Friendly, PDF & Email

  Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: MUNICIPIUL C?L?RA?I, cod fiscal 4445370, cu sediul in str. Bucuresti, nr. 140 A, , Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax  0242311031, e-mail ana.selaru@primariacalarasi.ro Informatii generale privind obiectul concesiunii, […]

Print Friendly, PDF & Email

Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: MUNICIPIUL C?L?RA?I, cod fiscal 4445370, cu sediul in str. Bucuresti, nr. 140 A, , Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax  0242311031, e-mail ana.selaru@primariacalarasi.ro Informatii generale privind obiectul concesiunii, in […]

Print Friendly, PDF & Email

SC BUNATATI DIN GRADINA SRL, anunta publicul intersat asupra realizarii primei versiuni a planului/programului si declansarea etapei de incadrare la P.U.Z –” Înfiin?are ser? în localitatea Gradi?tea”. Consultarea primei versiuni a planului/programului se face la SC BUNATATI DIN GRADINA SRL, repreZentant legal COHAL CORINA la sediul din STR. FRT. GICA […]

0Shares