Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? faptul c? miercuri, 14 noiembrie, a în?tiin?at, prin adresa nr. 51469, antreprenorul Telpron Comex SRL  al obiectivului de investi?ii ”Repara?ii capitale în municipiul C?l?ra?i-lot 1”(str?zile Mu?e?elului, Bd. Cuza Vod? ?i ?tirbei Vod?), cu privire la: ”În urma verific?rilor efectuate în teren, dup? execu?ia îmbr?c?min?ii din asfalt […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i va executa, în perioada 22- 23 octombrie, tratamente de delarvare ?i combatere c?pu?e pe zonele verzi. Tratamentele se vor aplica în intervalul 06.00-12.00, doar când condi?iile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar perioada urmând a fi prelungit? ?i anun?at? în timp util. Substan?ele active ale produselor utilizate […]

Print Friendly, PDF & Email

În scopul desf??ur?rii în condi?ii optime a procesului electoral, reprezentat de referendumul na?ional pentru revizuirea Constitu?iei, Serviciul Public Comunitar Local de Eviden?? a Persoanelor C?l?ra?i din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i, ?i-a adaptat programul de lucru cu publicul, astfel încât s? rezolve în mod operativ solicit?rile privind eliberarea documentelor de identitate […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i roag? cet??enii din zona str?zii Mu?e?elului, tronson Panduri-Bel?ugului, s? nu mai parcheze autoturismele, dup? cum urmeaz?: Miercuri, 5 septembrie – pe tronsonul Panduri-Victoriei Joi, 6 septembrie – pe tronsonul Victoriei-Bel?ugului În cele dou? zile, antreprenorul care lucreaz? la modernizarea str?zii Mu?e?elului va realiza turnarea stratului de asfalt […]

Print Friendly, PDF & Email

Mar?i, 21 august, primarul municipiului, Daniel ?tefan Dr?gulin împreun? cu viceprimarul Viorel Ivanciu au avut o întâlnire cu reprezentan?ii firmei de salubritate Rebu, ai G?rzii de Mediu ?i ai Ecomanagement Salubris unde s-a discutat situa?ia colect?rii gunoiului din ora?. S-a adus la cuno?tin?? reprezentan?ilor Rebu nemul?umirile Prim?riei C?l?ra?i legate de […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i continu? tratamentele de dezinsec?ie (?ân?ari ?i c?pu?e). Acestea se vor executa în perioada 20 august-24 august 2018, în intervalul orar 23.00 – 05.00, pe zone verzi, ml??tinoase, inundate, lucii de ap? etc. Tratamentele se vor aplica doar când condi?iile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar poate fi […]

Print Friendly, PDF & Email

S.C. BELAGRO DEVELOPMENT S.R.L. anun?? publicul interesat asupra depunerii solicit?rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI PENTRU ACCES LA COMPLEX REZIDEN?IAL DE LOCUIN?E, FRUMU?ANI RESIDENTIAL PARC”, propus a fi amplasat în comuna Frumu?ani, jude?ul C?l?ra?i. Informa?iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorit??ii competente […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i va executa, în perioada 14 august-18 august 2018, tratamente terestre de dezinsec?ie (?ân?ari ?i c?pu?e) în intervalul orar 23.00 – 05.00, pe zone verzi, ml??tinoase, inundate, lucii de ap? etc. Tratamentele se vor aplica doar când condi?iile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar poate fi prelungit? perioada […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i aduce la cuno?tin?a c?l?r??enilor care locuiesc pe str?zile prinse în programul de modernizare sau repara?ii al acestui an c? sunt nevoi?i s? fac? acum demersuri pentru bran?amente la re?eaua de gaze, ap? sau canalizare, în cazul în care nu au aceste bran?amente realizate. Dup? ce str?zile vor […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i dore?te s? informeze faptul c? Tribunalul C?l?ra?i a respins cererea formulat? de Prefectul jude?ului C?l?ra?i în vederea anul?rii Hot?rârii Consiliului Local nr. 207/21.12.2017, privind aprobarea deleg?rii gestiunii serviciului public de prestare a activit??ilor de dezinfec?ie, dezinsec?ie ?i deratizare în municipiul C?l?ra?i. Decizia magistra?ilor a fost pronun?at? în […]

Print Friendly, PDF & Email

Grupul de întocmire ?i monitorizare a Calendarului activit??ilor dedicate Centenarului Marii Uniri, constituit în mod voluntar la nivelul jude?ului C?l?ra?i, aduce la cuno?tin?a c?l?r??enilor activit??ile care se desf??oar? sub egida Centenarului în luna iulie: Perioada 02-31 iulie – BIBLIOVACAN?A organizat? de BJCL (SA-SL) pentru copii (3-12 ani) Perioada 09-21 iulie […]

Print Friendly, PDF & Email

Referitor la problemele generate de organizarea de nun?i a cet??enilor de etnie rom? pe domeniul public, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i face urm?toarele preciz?ri: În luna mai a avut loc, la sediul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i, o întâlnire la care au participat reprezentan?ii municipalit??ii, ai Inspectoratului Jude?ean de Poli?ie C?l?ra?i, Inspectoratul de Jandarmi […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 29 IUNIE 2018, Asociatia Grup Local de Pescuit – FLAG ,,Dunarea Calaraseana” a deschis sesiunile de depunere a proiectelor, in cadrul urmatoarelor masuri cuprinse in Strategia de Dezvoltare Integrata Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii pentru zona pescareasca ,,Dunarea Calaraseana’’ finantata prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 29 IUNIE 2018, Asociatia Grup Local de Pescuit – FLAG ,,Dunarea Calaraseana” a deschis sesiunile de depunere a proiectelor, in cadrul urmatoarelor masuri cuprinse in Strategia de Dezvoltare Integrata Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii pentru zona pescareasca ,,Dunarea Calaraseana’’ finantata prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea […]

0Shares