COMUNA BORCEA/Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA BORCEA titular al proiectului “INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE, STATIE DE EPURARE SI RACORDURI IN COMUNA BORCEA, JUDETUL CALARASI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE, STATIE DE EPURARE SI RACORDURI IN COMUNA BORCEA, JUDETUL CALARASI”, propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com. Borcea, strazile: Calea Calarasi (Drum National DN 3B) pe partea stanga si dreapta, Bacului, Caporal Nita Nicolae, Caporal Dima Nicu, Morii, Preot Calinescu Vasile, Pietei, Parcului, Caporal Iancu Pache.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
Prezentul anunţ va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

INFORMARE UAT Comuna Borcea

mar aug. 2 , 2022
In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL: COMUNA BORCEA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita – SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor, pentru realizarea lucrarii: “MODERNIZARE STRĂZI IN COMUNA BORCEA, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI” […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!