Asociația Grup Local de Pescuit – FLAG ,,Dunărea Călărașeană”/ ANUNȚ DE LANSARE

Print Friendly, PDF & Email

Miercuri, 20 FEBRUARIE 2019, Asociatia Grup Local de Pescuit – FLAG ,,Dunarea Calaraseana” a realizat deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor in cadrul urmatoarelor masuri cuprinse in Strategia de Dezvoltare Integrata Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii pentru zona pescareasca ,,Dunarea Calaraseana’’ finantata prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii nr. 4 – Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale:

 • Masura 1.1. – Dezvoltarea unitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, ca agenti economici viabili si competitivi prin cresterea productivitatii, diversificarea activitatilor si valorificarea resurselor locale. Sesiunea de depunere 3 – POPAM/576/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare)
 • Masura 1.2. – Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit si acvacultura pentru sustinerea unui sector pescaresc si de acvacultura competitiv si viabil. Sesiunea de depunere 3 – POPAM/578/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare)
 • Masura 2.1 – Promovarea si valorificarea produselor si activitatilor specifice zonei. Sesiunea de depunere 3 – POPAM/579/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare)
 • Masura 2.2 – Conservarea valorilor naturale si constientizarea riscurilor generate de schimbarile climatice. Sesiunea de depunere 3 – POPAM/582/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare)

 Alocarea financiara totala pentru toatele cele patru masuri este de 901.904,61 euro.

Sumele alocate vor fi de:

 • 000,00 euro, echivalent a 891.700,00 lei pentru Masura 1.1. – Dezvoltarea unitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, ca agenti economici viabili si competitivi prin cresterea productivitatii, diversificarea activitatilor si valorificarea resurselor locale;
 • suma minimă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect pentru Măsura 1.1 este de 5000,00 euro /22.929,50 lei
 • suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect pentru Măsura 1.1 este de 000,00 euro / 891.700,00 lei
 • Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 000,00 Euro/891.700,00 lei.
 • 000,00 euro, echivalent a 891.700,00 lei pentru Masura 1.2 – Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit si acvacultura pentru sustinerea unui sector pescaresc si de acvacultura competitiv si viabil;
 • suma minimă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect pentru Măsura 1.2 este de 5000,00 euro/22.929,50 lei
 • suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect pentru Măsura 1.2 este de 000,00 euro /891.700,00 lei.
 • Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 000,00 Euro/891.700,00 lei.
 • 904,61 euro, echivalent a 1.791.891,70 lei pentru Masura 2.1. – Promovarea si valorificarea produselor si activitatilor specifice zonei;
 • suma minimă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect pentru Măsura 2.1 este de 5000,00 euro/22.292,50 lei
 • suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect pentru Măsura 2.1 este de 000,00 euro / 891.700,00 lei.
 • Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 000,00 Euro/ 891.700,00 lei.
 • 000,00 euro, echivalent a 445.850,00 lei pentru Masura 2.2. – Conservarea valorilor naturale si constientizarea riscurilor generate de schimbarile climatice.
 • suma minimă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect pentru Măsura 2.2 este de 5000,00 euro/22.292,50 lei
 • suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect pentru Măsura 2.2 este de 000,00 euro / 445.850,00 lei.
 • Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 000,00 Euro/ 445.850,00 lei.

 Cursul de schimb RON –EURO este de 4,4585 stabilit prin Decizia DGP AMPOPAM nr. 4/21.01.2019

Proiectele se pot depune incepand cu data de 20 Februarie 2019, ora 08,00, in sistemul electronic MYSMIS 2014 –  https://2014.mysmis.ro/frontOffice/

Depunerea de proiecte se realizeaza in apel competitiv cu termen limita de depunere.

Termenul limita de depunere este 21 Martie 2019, ora 23,59.

Documentatia necesara accesarii fondurilor este disponibila pe pagina de internet a FLAG „Dunarea Calaraseana” (www.dunareacalaraseana.ro).

Pentru mai multe detalii, va puteti adresa domnului Stefanescu Dumitrel – manager FLAG, la telefon 0372 924 878, fax: 0372 877 378, mobil: 0736 639 472, e-mail: office@dunareacalaraseana.ro.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Asociația Grup Local de Pescuit – FLAG ,,Dunărea Călărașeană”/ ANUNȚ DE LANSARE

sâm feb. 23 , 2019
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Miercuri, 20 FEBRUARIE 2019, Asociatia Grup Local de Pescuit – FLAG ,,Dunarea Calaraseana” a realizat deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor in cadrul urmatoarelor masuri cuprinse in Strategia de Dezvoltare Integrata Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii pentru zona pescareasca ,,Dunarea Calaraseana’’ finantata prin Programul Operational pentru […]