Duminic?, 9 martie, la sala „Barbu ?tirbei”, a avut loc Conferin?a de alegeri a Organiza?iei Jude?ene a Femeilor Liberale din C?l?ra?i. Dup? patru ani de mandat, în care a condus cea mai puternic? organiza?iei politic? de femei din jude?, Camelia Ghiveciu a f?cut un pas în spate, predând ?tacheta Silivianei […]

Mar?i, 23 octombrie, zi important? pentru Organiza?ia Femeilor Liberale din jude?ul C?l?ra?i, care au primit vizita pre?edintei lor, Lucia Varga cu ocazia lans?rii candidaturii unei alte doamne liberale, Raluca Surdu, pe colegiul 5, Camera Deputa?ilor. Organiza?iile de femei  ale PNL, din jude?, au venit s? participe la ?edin?a Delega?iei Permanente, […]

0Shares