Credința este un mod prin care creștinul se echilibrează cu el însuși, cu ceilalți, cu mediul înconjurător, cu Creatorul. Credința se exprimă prin rugăciune, prin participarea regulată la slujbă, prin pomenirea propriilor înaintași, precum și a celor care s-au jertfit și au devenit repere pentru toți, prin sărbătorirea celor prezenți, […]

Suntem la începutul campaniei electorale pentru turul întâi al alegerilor șefului statului român – șeful armatei, garantul independenței naționale, gardianul Constituției și al bunei funcționări a autorităților publice, reprezentantul statului român în relațiile internaționale, mediatorul între puterile statului, între stat și societate. Se deschide un nou capitol la capătul unui […]