S-au aprobat taxele și impozitele locale, pentru anul 2016

Print Friendly, PDF & Email

sediu primarieConsiliul local Călărași a aprobat impozitele şi taxele locale, în sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 2016, fără să apară modificări, față de acest an, a menționat primarul Daniel Ștefan Drăgulin.

Astfel, în ședința de marți, 26 mai, s-a aprobat ca impozitul sau taxa pe clădiri pentru persoane fizice să se calculeze, ca și pînă acum, prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1%, la valoarea impozabilă a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii se determină în funcţie de: suprafaţa construită, rangul localităţii, zona în care este amplasată clădirea, numărul de etaje şi apartamente. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, cu procentele prevazute de lege.

În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar stabilită la 1,5%. În proiectul de hotărâre aprobat se menționează că în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la 10 %, iar pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la 30%. Cotele menţionate se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfarşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.

Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică, ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic, este de  5% din valoarea de inventar a clădirii. Sunt exceptate structurile care au autorizaţie de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire.

 Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren neocupat, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului.

În cazul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (2) (Mijloace de transport cu tracțiune mecanica), se  majorează cu 4% faţă de nivelurile stabilite prin H.G. nr. 1309/27.12.2012, iar cele prevăzute la art. 263 alin. (6) (Remorci, semiremorci sau rulote), art. 263 alin. (7) (Mijloace de transport pe apă), pentru persoane fizice şi juridice se menţin la nivelul stabilit prin H.G. nr. 1309/27.12.2012.

În cazul unui autovehicul de transport marfă, cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport  este egală cu suma corespunzătoare prevăzută în Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egală cu suma corespunzatoare prevazută în Codul fiscal.

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul se stabilește în funcție de masa totală maximă autorizată. În cazul mijloacelor de transport pe apă respectiv, nave de sport şi agrement, se includ ambarcaţiunile, indiferent de tip şi de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, destinată utilizării în scopuri sportive şi recreative, impozitul se stabilește în funcție de puterea motorului cu care acestea sunt echipate, după cum urmează:

  1. a) ambarcațiune de agrement echipată cu motor inboard sau outboard de până la 20 CP (15KW), inclusiv: 210 lei;
  2. b) ambarcațiune de agrement echipata cu motor inboard sau outboard între 20 CP (15KW) si 50 CP (37,28KW), inclusiv: 400 lei;
  3. c) ambarcațiune de agrement echipata cu motor inboard sau outboard între 50 CP (37,28KW) si 100 CP (74,57KW), inclusiv: 600 lei;
  4. d) ambarcațiune de agrement echipata cu motor inboard sau outboard între 100 CP (74,57KW) si 125 CP (93,21KW), inclusiv: 800 lei;
  5. e) ambarcațiune de agrement echipata cu motor inboard sau outboard de peste 125 CP (93,21KW), inclusiv: 1119 lei;
  6. f) ambarcațiune cu vele şi motor indiferent de capacitate: 1119 lei;
  7. g) nave cu deplasament de până la 15 mc inclusiv sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 tone care nu efectuează activităţi în scop comercial (docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave): 500 lei.

 

Please enter banners and links.

Next Post

Primăria Călărași organizează acțiuni dedicate Zilei Internaționale a Copilului

joi mai 28 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Primăria Municipiului Călărași, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Călărași și Casa Corpului Didactic Călărași, organizează luni, 1 iunie, evenimentul ce marchează Ziua Internațională a Copilului. Sărbătoriții zilei, copiii, sunt așteptați, începând cu ora 09:30, în Parcul Dumbrava, pentru a se bucura, pe parcursul a 3 […]