Primăria Călărași va evalua ofertele depuse pentru serviciul de transport public local de călători

Print Friendly, PDF & Email

autobuz sÎn ședința Consiliului Local de joi, 30 aprilie, va fi supus aprobării un proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor depuse pentru serviciul de transport public local de călători. În expunerea de motive, se menționează că pentru analizarea ofertelor depuse la procedura  de atribuire se  impune, conform Ordinului nr. 263/2007, constituirea comisiei de evaluare a ofertelor  depuse la procedura de atribuire, prin licitaţie publică deschisa, a contractului  de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, in municipiul Calarasi.

,,Avand in vedere că procedura de atribuire a contactului de achizitie publică prin negociere directă, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, in municipiul Călărasi,  cu data de deschidere a ofertelor 22.10.2014, nu s-a finalizat cu incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local,  este necesară constituirea  unei comisii de evaluare a ofertelor  pentru licitatia publică deschisă având data de deschidere a ofertelor  21.05. 2015 ora 10.00.

Ţinând cont de obiectul licitaţiei, propunem ca din cadrul Comisiei de licitaţie să facă parte atât personal din cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului Călăraşi cât şi reprezentanţi ai autorităţii deliberative, respectiv Consiliul Local al municipiului Călăraşi. Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

Membrii comisiei de evaluare, precum  si membrii  de rezerva vor fi, de regula, specialisti in domeniul transportului  public local , economic  si juridic , numiţi prin hotărâre a autorităţii deliberative, iar preşedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre reprezentanţii acestuia în comisie.

Având în vedere faptul că are calitatea de concendent  Consiliul Local al municipiului Călăraşi în nume propriu sau prin mandataţii acestuia, este necesară împuternicirea Primarului municipiului Călăraşi, domnul Daniel Ştefan Drăgulin, pentru semnarea contractului de concesiune.”, se arată în expunerea de motive.

Please enter banners and links.

Next Post

Un jandarm este primul român care va lua parte la misiunea EUROGENFOR, din Mali

lun apr. 27 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Maiorul Fotescu Gabriel Dumitru, din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, este primul jandarm român care va participa la misiunea U.E- EUROGENDFOR din Republica Mali (Africa). Ofiţerul a fost selecţionat să participe la această misiune în urma promovării unui examen susţinut în faţa unei comisii […]