Cum se poate obţine un loc de muncă în străinătate?

angajatoriModalităţile  prin care se poate obţine un loc de muncă în străinătate  sunt urmatoarele:

Prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.  ANOFM, prin cele 42 de agenţii judeţene, are atribuţii în recrutarea şi plasarea forţei de muncă în străinătate, atât în statele cu care România a încheiat acorduri în domeniul circulaţiei forţei de muncă, cât şi în statele cu care nu au fost încheiate astfel de instrumente juridice.

Prin intermediul Portalului EURES.  EURES reprezintă o retea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene şi a fost creată pentru facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Spaţiului European şi Elveţia. Parteneri ai serviciilor publice de ocupare în cadrul acestei reţele sunt sindicatele, organizaţiile patronale şi alţi actori implicaţi în piaţa muncii. Reţeaua este coordonată de Comisia Europeană. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă oferă servicii de mediere a muncii în Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European în calitatea sa de membru EURES: http://eures.anofm.ro/ .

Prin intermediul agenţilor privaţi de ocupare a forţei de muncă ce activează în baza Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.  Activităţile de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate se realizează de către societăţi comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca activitate principală “Selecţia şi plasarea forţei de muncă”

Condiţiile impuse de lege pentru desfăşurarea activităţii de mediere:

a) dispun de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;
b) au încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei de muncă;
c) au organizată o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor;
d) au încheiat cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă;
e) sunt înregistraţi la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi au sediul.“ (art. 9, Legea nr. 156/2000). În afara tarifului de mediere prevazut de lege, agenţii de ocupare nu au dreptul de a percepe alte comisioane şi de a pretinde garanţii de la solicitanţii de locuri de muncă.

Înainte de a apela la serviciile unei societăţi comerciale ce efectuează selecţia şi plasarea lucrătorilor, vă puteţi adresa  Inspectoratului Teritorial de Muncă în raza căruia îşi are sediul firma, pentru a obţine informaţii referitoare la înregistrarea firmei, daca a avut medieri în străinatate  şi pentru a verifica dacă firmei i-au fost aplicate sancţiuni sau au existat plangeri cu privire la activitatea desfăşurată. Fiecare I.T.M. prezintă pe website-ul său lista societăţilor comerciale înregistrate având ca obiect de activitate plasarea forţei de muncă în străinătate, informeaza responsabilul mass-media, Simona DONCIU.

 

 

 

Please enter banners and links.

Next Post

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi se schimbă...din nou

mar sept. 3 , 2013
Inspectoratul Şcolar Judeţean(ISJ) Călăraşi nu mai este condus de prof.Silviana Şestacovschi.  Aşa cum a precizat inspectorul general adjunct prof. Eufrosina Amza, fostul inspector general a condus această instituţie până la sfârşitul lunii august. ,,Inspectorul general Şestacovschi a condus cu delegaţie I.S.J. Călăraşi, până  pe data de 31 august, primind o […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!