Călărași/Este nevoie de fonduri suplimentare pentru construirea bazinului de înot didactic

Primarul municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin, va solicita Consiliului Local, joi, 28 iulie, aprobarea proiectului de hotărâre privind suplimentarea fondurilor pentru construirea bazinului de înot didactic. Cererea este motivată de solicitarea făcută de CNI, după consultarea proiectantului, care a constatat că în studiul geotehnic este cerută o pernă de leoss, de 80 cm, care va ridica costurile de investiție.

De la finele anului 2014, Primăria Municipiului Călărași a solicitat sprijinul Companiei Naționale de Investitii pentru modernizarea unei baze sportive de tradiție, din municipiului Călărași, fiind singura opțiune pentru practicarea gratuită a sportului în cadrul organizat, de elevi și comunitatea locală. Printre investiții se numără și construirea unui bazin didactic de înot.

De asemenea, prin  adresele nr. 3829/26.01.2015, 41100/10.09.2015, 47756/15.10.2015, s-a solicitat finanțarea acestui obiectiv de investiții. Solicitarea a avut în vedere atât serviciile de proiectare, cât și execuția lucrărilor de construcții.

În data de 26.11.2015 a fost emisă Hotărârea  privind predarea catre MDRAP, prin Compania Națională de Investiții – ”C.N.I.” , a amplasamentului – teren în suprafață de 8127 mp, și asigurarea condițiilor  în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire bazin de înot didactic”, în municipiul Călărași, Bulevardul Republicii, nr.2 C, județul Călărași.

În data de 29.01.2016 a fost  încheiat procesul verbal nr 4412/29.01.2016, între CNI și U.A.T. Municipiul Călărași, de predare a amplasamentului pe care va fi realizat bazinul de înot.

Conform cerințelor CNI, se pune la dispoziție  terenul în suprafață de 8127 mp, teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în Bulevardul Republicii, nr. 2C (incinta Stadion Municipal).

Municipiul Călărași  urmează a asigura  finanțarea pentru: lucrările de sistematizare pe verticală a amplasamentului; racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat; întreținerea și exploatare obiectivului de investiție.

De asemenea,  municipiul Călărași va asigura, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului.

În proiectul de hotărâre se menționează: “În data de 15.06.2016,  s-a primit din partea CNI  o comunicare, conform căreia  în  urma transmiterii întregii documenatii aferente  obiectivului de investiții “Construire bazin de inot didactic”,  în municipiul Calarasi, Bulevardul Republicii nr. 2C, judetul Calarasi,  spre verificare catre proiectantul proiectului pilot – SC Tecon, acesta a sesizat urmatorul lucru: “Singura problema ar fi că in studiul geotehnic este cerută o perna de leoss, de 80 cm, care va ridica costurile de investitie”.

Se propune ca eventualele costuri suplimentare, generate de solutiile de fundare stabilite prin studiul geotehnic, sa fie suportate de catre beneficiar din buget, fiind necesară o Hotărâre de Consiliu Local în acest sens.

 

Conform cerințelor CNI, Municipiul Călărași se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă, de minimum, 15 ani.

 

Please enter banners and links.

Next Post

Consiliul Judeţean a aprobat un pachet de măsuri stimulative, pentru medici

joi iul. 28 , 2016
Marţi, 26 iulie,  în cadrul şedinţei ordinare, consilierii judeţeni au avut în dezbatere câteva proiecte de hotărâre, care cuprind măsuri stimulative, destinate medicilor care lucrează în Spitalul Judeţean Călăraşi, dar şi pentru atragerea celor care doresc să-şi ofere serviciile medicale, în această unitate. Prezent la şedinţă a fost şi directorul […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!