Căminele Culturale, din mediul rural, așezăminte destinate găzduirii manifestărilor cultural-artistice, dar și întrunirilor populare, au intrat, în timp, într-un continuu proces de degradare. Lipsa fondurilor necesare pentru întreținerea acestora a dus la concesionarea sau chiar vinderea, unora dintre acestea, către întreprinzătorii locali, în multe comune clădirile fiind în paragină. Acest […]