Primăria Călărași anunță tratament în aliniament

Print Friendly, PDF & Email

Prin prezentul aducem la cunoștință faptul că în perioada 18.03.2020 – 21.03.2020 se vor efectua tratamente în aliniament, în intervalele orare 22:00 –
05:00, pentru combaterea tuturor bolilor și dăunătorilor vegetației de aliniament, gardurilor vii, a pomilor și arbuștilor ornamentali, în funcție de condițiile meteorologice.
Substanțele active ale produselor utilizate pentru tratamentele în aliniament sunt : cipermetrin, alfa cipermetrin, lambda-cihalotrin, sulfat de cupru, acestea
fiind omologate de Comisia Națională pentru Produse de Protecție a Plantelor. Tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Campanie de plantare arbori în municipiul Călărași ”Verde în oraș”

joi mart. 12 , 2020
Modernizarea ?i extinderea spa?iilor verzi pentru îmbun?t??irea calit??ii vie?ii urbane, deci implicit a calit??ii aerului pe care îl respir?m, sunt obiective asumate ale municipalit??ii c?l?r??ene, iar ac?iunile în vederea atingerii acestor obiective se concretizeaz? în atragerea de fonduri europene pe aceast? linie (modernizarea spa?iilor verzi de pe strada Bucure?ti, revitalizarea […]
0Shares