Primăria Călăraşi a implementat SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN ISO 9001:2008

Print Friendly, PDF & Email

Având în vedere importanţa implementării managementului calităţii din punct de vedere al eficientizării activităţilor în cadrul Primăriei Municipiului Călărași şi ţinând cont de prevederile H.G nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, punctul III – Măsuri pe termen lung, litera a) implementarea sistemului de management al calităţii, respectiv al procesului de certificare a calităţii serviciilorISO 9001, pentru serviciile către cetăţeni, încă din luna octombrie 2014, în Primăria Municipiului Călărași a fost demarată activitatea de promovare a documentelor și a procedurilor de sistem elaborate în cadrul implementării Sistemului de Management al Calității, conform SR EN ISO 9001:2008, acesta reprezentând un sistem de management organizatoric eficient, astfel încât serviciul public furnizat cetăţenilor să respecte toate cerinţele de calitate prevăzute în standardul internațional.

Aceste activități sunt coordonate de către managerul public Daniela Gheorghe și sunt supervizate de către primarul Municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin.

Ulterior perioadei de implementare a acestui sistem al managementului calității, va fi inițiat procesul de certificare a Primăriei Municipiului Călărași în acest domeniu, care durează câteva luni, certificarea urmând, așadar, să se realizeze în cursul anului 2015.

Astfel, în perioada mai sus menționată au fost afișate în cadrul instituției, cât și pe web site-ul instituției  http://www.primariacalarasi.ro/index.php/sectiuni/informatii-publice/obiective-privind-calitatea.html, următoarele documente elaborate în cadrul Sistemului de Management al Calității:

 • Angajamentul Primarului referitor la implementarea Sistemului de Management al Calității, conform SR EN ISO 9001:2008;
 • Manualul calității;
 • Politica privind calitatea;
 • Obiectivele privind calitatea.

Un Sistem de Management al Calităţii implementat și certificat cu succes în cadrul Primăriei Municipiului Călărași va asigura cadrul de îmbunătăţire continuă pentru a contribui permanent la creşterea satisfacţiei cetăţenilor în privința calității și eficienței serviciilor publice, obiectivul principal al conducerii Primăriei municipiului Călărași fiind acela ca fiecare funcționar public să cunoască și să respecte toate procedurile elaborate în sensul eficientizării serviciilor publice furnizate cetățenilor.

Sistemul de Management al Calităţii SR EN ISO 9001:2008 reprezintă un standard internaţional care conţine criterii pentru proiectarea, documentarea, implementarea şi certificarea unui Sistem de Management al Calităţii, orientat spre respectarea, de către serviciul public furnizat, a tuturor cerinţelor cetăţenilor.

Implementarea şi certificarea în cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi a Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele standardului internaţional SR EN ISO 9001:2008 conferă foarte multe avantaje, puncte forte pentru instituţie, cum ar fi:

 

 • simplificarea şi degrevarea proceselor administrative;
 • simplificarea și eficientizarea circuitului documentelor;
 • obţinerea unui punctaj foarte mare pentru cererile de finanţare în vederea accesării Fondurilor Structurale;
 • creşterea transparenţei structurii organizatorice şi a organizării proceselor;
 • creşterea eficienţei muncii, ca urmare a  utilizării mai eficiente a personalului;
 • îmbunătăţirea comunicării între participanţii la un anumit proces şi între compartimentele de specialitate;
 • îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi a credibilităţii sale în societate;
 • reducerea neconformităţilor, având ca rezultat scăderea numărului reclamaţiilor cetăţenilor;

creşterea motivaţiei angajaţilor situaţi la toate nivelurile ierarhice ale institutiei.

Please enter banners and links.

Next Post

S-a rectificat bugetul propriu al Primăriei Călăraşi

lun dec. 8 , 2014
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Şedinţa Consiliului Local, de la acest început de săptămână, a avut pe ordinea de zi rectificarea unor sume pentru a putea fi asigurate cheltuielile salariale, atât pentru aparatul propriu,cât şi pentru toate instituţiile subordonate. Primăria Călăraşi informează că la constituirea bugetului propriu de venituri si […]

Te mai poate interesa