Începe distribuirea ajutoarelor alimentare POAD, în judeţul Călăraşi

Print Friendly, PDF & Email

ajutoare alimentareÎn perioada imediat următoare, va începe, în judeţul Călăraşi, distribuţia ajutoarelor alimentare prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)al Uniunii Europene. Potrivit reprezentanţilor Prefecturii Călăraşi, la nivelul judeţului au fost distrbuite prin poştă 51.773 cupoane pentru cetătenii care vor beneficia de ajutoare alimentare prin POAD. Luni, 8 decembrie, reprezentanţii celor 55 de primării călărăşene au fost prezenţi la Prefectura pentru a ridica listele cu beneficiarii care vor intra în posesia acestor ajutoare. Furnizorii cu care Guvernul a încheiat contractul de distribuţie a alimentelor vor contacta primăriile cu două zile înainte de ajunge în localităţile respective. Fiecare cetăţean care a intrat in posesia cuponului va primi câte două cutii cu alimente. O cutie va conţine: 3 kg de făină, 3 kg de mălai, o pungă de 400 de grame de paste făinoase, 2 litri de ulei, 2 kg de zahăr, 4 conserve de carne de porc, 3 conserve de carne de vită şi 5 conserve de pate de ficat. Distribuire ajutoarelor va fi făcută în termen de 30 de zile de la recepţia la primărie, asigurându-se un ritm de minimum1/3 din cantitate la fiecare 10 zile. Pachetele cu alimente se pot ridica pe baza cuponului şi a documentului de identitate, reprezentantul primăriei păstrând cuponul.

Persoanele defavorizate care nu au primit cupoane sunt incluse pe liste suplimentare pentru primirea alimentelor POAD.

În zilele următoare, primăriile întocmesc listele suplimentare cu persoanele care intra în categoriile beneficiare de ajutoare alimentare între data constituirii bazei de date şi data distribuirii, sau care, din eroare, nu au fost cuprinse în baza de date furnizată de Ministerul Muncii. Peersoanele defavoriyate care nu au primit cupoane şi care doresc să intre în posesia pachetelor cu alimente trebuie să prezinte la primărie cu o cerere scrisă la care sunt anexate copia după actul de identitate, precum şi documentele doveditoare care demonstrează că se încadrează în conformitate cu prevederile legale. Printre categoriile beneficiare de ajutoare alimentare POAD se numără: familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit deptul la venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001; familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010; şomerii care au o indemnizaţie de şomaj de pînă la 400 de lei, precum şi şomerii înregistraţi la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă care nu beneficiază de idemnizaţie de şomaj, în condiţiile Legii nr. 76/2002; pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi obţinute din pensie se află sub 400 de lei : persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii; persoane beneficiare ale Legii nr.49/1991,privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război. De asemenea beneficiare ale ajutoarelor POAD sunt şi persoanele care primesc unele drepturi conform Legilor: 189/2000; 341/2004; 8/2006; 578/2004.

În Călăraşi, ajutoarele alimentare vor fi distribuite la Căminul de Bătrâni ,,Antim Ivireanu”

Aşa cum au precizat reprezentanţii primăriei Călăraşi, în prezent sunt asigurate toate condiţiile necesare şi spaţiul pentru depozitarea alimentelor. Ca şi anii trecuţi, acestea vor fi depozitate la sediul Căminului de Bătrâni ,,Antim Ivireanu” din Călăraşi unde vor fi şi distribuite beneficiarilor. Data când va incepe repartizarea acestora va fi comunicată din timp, atât în presă, cât şi la sediul primăriei Călăraşi

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

Primăria Călăraşi a implementat SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN ISO 9001:2008

lun dec. 8 , 2014
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Având în vedere importanţa implementării managementului calităţii din punct de vedere al eficientizării activităţilor în cadrul Primăriei Municipiului Călărași şi ţinând cont de prevederile H.G nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, punctul III – Măsuri pe […]