Luminiţa Trifu: ,,Modernizarea străzilor, obiectiv prioritar, inclus în Strategia de dezvoltare a municipiului Călăraşi”

Print Friendly, PDF & Email

d.na TrifuPe site-ul primăriei Călăraşi este postat, în prezent, pentru consultare publică, Planul de dezvoltare strategică a municipiului Călăraşi, pentru perioada 2014-2020. Acest document reprezintă cartea de căpătâi a administraţiei locale călărăşene, pentru că pune în practică direcţiile prioritare de dezvoltare, pentru următorii 5 ani. Este pentru prima dată, în perioada postdecembristă, când primăria Călăraşi are o strategie de dezvoltare realizată profesional, ce poate fi pusă în practică în mod real. Despre acest document ne-a dat mai multe detalii Luminiţa Trifu, directorul Direcţiei Programe şi Dezvoltare Locală, din cadrul primăriei Călăraşi.

Realizarea unei Strategii de dezvoltare a municipiului Călăraşi, era mai mult decât necesară.

Luminiţa Trifu: Strategie de Dezvoltare a municipiului Calaraşi poate fi considerată un document primordial al administraţiei locale. Am plecat de la ideea ca managementul public nu se poate realiza, decât având un program de dezvoltare, într-o perioadă determinată, având obiective pe care managerul, în cazul nostru, primarul, şi le stabileşte şi doreşte să le atingă până la un anumit orizont de timp, ţinând cont de posibilităţile de finanţare şi de mijlocele pe care trebuie să le utilizeze. Un motiv suplimentar care a stat la baza realizării strategiei este şi faptul că este necesară adoptarea unui astfel de document, întrucât constituie o cerinţă esenţială în Ghidurile Solicitantului din cadrul Programelor de finanţare europene. Ideile de proiecte trebuie să se regăsească în Strategia de Dezvoltare. Sunt situaţii când se specifică faptul că, strategia municipiului, alături de alte documente de programare, aşa cum este Strategia de Dezvoltare Urbană, precum şi Planul de Mobilitate Urbană vor fi documente necesare obligatorii de depus împreună cu aplicaţia respectivă. Noi am considerat că este bine să contractăm o firmă de consultantă specializată pentru realizarea acestui document. În contractul pe care l-am încheiat cu firma respectivă am inclus prevederi conform cărora se poate face reactualizarea documentaţiei, astfel încât, acesta să fie în concordanţă cu cerinţele incluse în programele de finanţare europene.

Care au fost etapele privind realizarea acestui document?

Luminiţa Trifu: O prima etapă a fost crearea bazei de date. La acest proces au participat toate serviciile publice şi direcţiile de specialitate din cadrul primăriei. De asemenea, am solicitat sprijin şi de la alte instituţii publice care ne-au furnizat date specifice diferitelor domenii de activitate. Conform viziunii si planificării firmei de consultanţă, au fost organizate 3 grupuri de lucru pe domeniile de intervenţie: infrastructură şi echipare tehnico-edilitară; economie şi mediul de afaceri; cultura şi educaţie.

 

În cadrul acestor grupuri au participat, pe lângă salariaţii din primărie şi reprezentanţi ai ADR Sud Muntenia, Urban, Direcţia de Statistică, Consiliul Judeţean, BRCT, Agentia pentru Protecţia Mediului, Astalrom, Poliţia Municipiului Călăraşi, ITM, Spitalul de Pneumoftiziologie, ISU Barbu Stirbei, Direcţia de Sănătate Publică, DGASPC Călăraşi, Centrul Cultural Judetean Călaăraşi, Protoierie, Muzeul Dunării de Jos, Liceul Tehnic Ştefan Bănulescu, Liceul Danubius, Inspectoratul Şcolar Judeţean.

Cei invitaţi la dezbateri au venit cu propuneri privind dezvoltarea municipiului?

Luminiţa Trifu: În timpul  discuţiilor libere,  reprezentanţii tuturor entităţilor prezente în cadrul grupurilor de lucru au formulat şi şi-au exprimat punctul de vedere  privind propunerile de  dezvoltare a municipiului, în perspectiva anului 2020.

Reprezentanţii mediului de afaceri şi cei ai ONG-urilor au avut un cuvânt de spus în această privinţă? Luminiţa Trifu: Noi am fi preferat ca ONG-urile să fie parteneri activi ai primariei şi să desfăşurăm activităţi în comun, nu numai în mod punctual, când avem nevoie unii de ceilalţi. Cu toate acestea, nici din partea ONG-urilor şi nici din partea mediului de afaceri nu am constatat iniţiative concrete, prin care aceste entităţi să demonstreze că sunt direct interesate de dezvoltarea comunităţii călărăşene.

În cadrul Strategie sunt 54 propuneri de proiecte de dezvoltare.

LuminiţaTrifu: Da aşa este. Proiectele care au fost introduse în strategie au fost înaintate la ADR Sud Muntenia, care le-a inclus, apoi, în Strategia de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia. Toate acestea sunt realizabile atât cu fonduri din bugetul local, cât şi din fonduri externe, nerambursabile. Unele proiecte sunt formulate la nivel general, dar acest lucru se datorează faptului că, la momentul acesta, nu sunt deschise liniile de finanţare pe programele europene. În funcţie de condiţiile impuse în Ghidul Solicitantului vom putea depune aplicatiile respective, de aceea nu au fost nominalizate obiectivele de investiţii.

Care este prioritatea pe care se va axa, mai mult, administraţa locală, în următorii patru ani?

Luminţa Trifu: Domeniul prioritar pe care ne vom axa, în perioada următoare, este modernizarea infrastructurii stradale. Starea deplorabilă a drumurilor din municipiu este unul din inconvenientele care provoacă adeseori nemulţumiri în rândul călărăşenilor. Lucrările de modernizare a străzilor se vor face atât cu bani de la bugetul local, cât şi cu fonduri nerambursabile. După cum ştiţi, în acest an, o mare parte din drumurile din Călăraşi sunt propuse pentru lucrări de modernizare. Concomitent cu reabilitarea drumurilor se vor executa lucrări de amenajare a parcărilor şi a trotuarelor, dar şi a clădirilor din zonele vizate de reabilitări, astfel încât aceste proiecte edilitare să poată rezolva problemele, în ansamblul lor. Este vizată siguranţa rutieră, zonele de agrement, infrastructura şcolară (aici sunt incluse reabilitările termice ale unităţilor şcolare şi dotările lor).

De asemenea, avem în vedere lucrări edilitare şi în cartierele mărginaşe din Călăraşi. În aceste zone sunt vizate mai multe obiective, cum sunt: infrastructura rutieră, cea socială, prin construcţia unor noi centre sociale de zi, destinate copiilor defavorizaţi. De asemenea, avem în vedere şi zonele de agrement. Prin proiectele accesate pe Programul Operaţional de Pescuit, ce sunt în plin proces de implementare, se va da o notă de mare atractivitate parcului Dumbrava şi Grădinii Zoologice. În afară de acest obiective avem în vedere înfiinţări de noi zone de agrement, în cartierele destinate tinerilor, pentru construcţia de locuinţe.

Care va fi obiectivul atins în anul 2020?

Luminiţa Trifu: La orizontul anului 2020, prin realizarea intervenţiilor propuse, se va putea îndeplini obiectivul ca  municipiul Călărasi să fie un centru economic de interes al Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, prin valorificarea superioară a resurselor existente: poziţionarea geo-strategică, potenţialul agricol, patrimoniul natural şi antropic şi resursa umană. Locuitorii municipiului Călăraşi vor putea dispune de locuri de muncă variate şi bine remunerate, acces la infrastructură şi servicii publice de calitate şi de un cadru natural, lipsit de poluare.

 

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

Dezmăţ pe banii publici la primăriile călărăşene: lucrări neefectuate, dar achitate în Lupşanu şi Perişoru

mie mart. 18 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱În urma verificărilor efectuate în cursul anul 2013, Curtea de Conturi a descoperit numeroase neregului privind cheltuirea banului public, de către unele primării din judeţul Călăraşi. Abaterile constatate de această instituţie demonstrează că multe dintre administraţiile locale călărăşene dau dovadă de iresponsabilitate, în ceea ce […]