Dezmăţ pe banii publici la primăriile călărăşene: lucrări neefectuate, dar achitate în Lupşanu şi Perişoru

Print Friendly, PDF & Email

foto baniÎn urma verificărilor efectuate în cursul anul 2013, Curtea de Conturi a descoperit numeroase neregului privind cheltuirea banului public, de către unele primării din judeţul Călăraşi. Abaterile constatate de această instituţie demonstrează că multe dintre administraţiile locale călărăşene dau dovadă de iresponsabilitate, în ceea ce priveşte banul public. Un exemplu este cel al primăriilor Lupşanu şi Perişoru unde, în urma controalelor efectuate în anul 2013, Curtea de Conturi a scos la iveală faptul că reprezentanţii acestor primării au făcut plăţi ilegale pentru lucrări neexecutate, în cadrul unor obiective de investiţii. Totalul prejudiciului creat se ridică la, aproximativ, 120.000 lei.

Beneficiare au fost firmele călărăşene Telpron Comex SRL Cuza Vodă şi S.C. Picon SRL. Aşa cum se arată în Raportul Curţii de Conturi, privind finanţele publice locale, pe anul 2013, la nivelul judeţului Călăraşi s-a constatat:

,,Efectuarea de plăţi pentru produse/lucrări/servicii, neexecutate/ nerecepţionate/în cantitatea facturată şi plătită. A fost constatată la: U.A.T.C. Lupşanu, Şcoala Gimnazială nr.1 Radu Vodă, Lupşanu, U.A.T.C. Perişoru. Nu au fost respectate prevederile: pct.1, pct. 2, pct. 3 şi pct.4 din Anexa nr.1 la OMFP nr. 1792/2002, actualizat; art. 20, alin. (1), lit. h), art. 51, alin. (3) şi art. 54, alin. (5), (6) şi (10) din Legea nr. 273/2006, actualizată, întrucât: – a fost efectuată plata nelegală, la data de 30.07.2013, a lucrărilor facturate şi neexecutate, până în prezent, la obiectivul de investiţii ,,Lucrări de modernizare, întreţinere şi reparaţii străzi în comuna Lupşanu-conform Deviz ofertă şi Situaţia de plată nr. 1/2013: str.Cornişei, str.Cucului, str.Zorilor şi str. Libertăţii”, de către SC TELPRON COMEX SRL Cuza Vodă, în sensul că nu s-a executat cantitatea înregistrată în situaţiile de lucrări, situaţii care au fost semnate doar de către ordonatorul principal de credite şi de către reprezentantul constructorului. Valoarea prejudiciului este de 57.000 de lei la Lupşanu, iar plata ilegală a fost efectuată la data de 30.07.2013, pentru lucrări facturate şi neexecutate, până în prezent, la obiectivul de investiţii: ,,Alimentare cu apă potabilă în Comuna Lupşanu”, de către SC PICON SRL Călăraşi, în sensul că nu s-a executat cantitatea înregistrată în situaţiile de lucrări (anexate facturilor), situaţii care au fost semnate doar de către dirigintele de şantier şi de către reprezentantul constructorului. Valoarea unui alt prejudiciu este de 23.000 lei, deoarece s-a constatat că a fost efectuată plata ilegală, la data de 08.06.2011, a unor lucrări facturate şi neexecutate, până în prezent, la obiectivul de investiţii: ,,Amenajare teren sport în satul Nucetu, Comuna Lupşanu „, de către SC TELPRON COMEX SRL Cuza Vodă, în sensul că la faţa locului nu se regăsesc toate articolele de deviz (stâlpi metalici), la cantitatea şi calitatea înregistrată în situaţiile de lucrări, care au fost semnate doar de către ordonatorul principal de credite şi de către reprezentantul constructorului. Nu s-a realizat recepţia finală a lucrărilor executate. Tot la Lupşanu, s-a constatat un alt prejudiciu, de 4.000 lei, plătit de primărie, pentru lucrări nerealizate de către furnizorul SC TELPRON COMEX SRL Cuza Vodă, la obiectivul de investiţii „Amenajare teren sport–Şcoala Plevna”. Astfel, deşi conform situaţiei de lucrări s-a facturat plantarea unui număr de 51 buc. stâlpi metalici pentru gard, dar faptic au fost plantate doar 37 bucăţi profile verticale (40x30x1,5), valoarea prejudiciului fiind de 2 000 lei (Şcoala Gimnazială nr.1 Radu Vodă, Lupşanu). În situaţiile de plată decontate în perioada 2011-2013, contribuţia la fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale a fost calculată eronat, prin aplicarea unei cote de 8,5% asupra valorii manoperei directe, în condiţile în care OUG nr. 158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, prevede că această contribuţie se calculează pe baza unui procent de 0,85%. Şi primăria Perişoru a decontat, nejustificat, cheltuielile aferente unei suprafeţe de 152 mp îmbrăcămite asfaltică, nerealizată, dar introdusă în situaţiile de lucrări decontate în anul 2013. Valoarea prejudiciului este de 37.000 de lei”.

În ediţiile viitoare ale ziarului nostru vom prezenta şi alte aspecte asemănătoare constatate de Curtea de Conturi Călăraşi.

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

Avem manager la Spitalul Județean Călărași

mie mart. 18 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Din această săptămână, și-a început activitatea managerul Spitalului Județean de Urgență Călărași, Dan Romulus Șerban. Nu este nou în această funcție, ci a mai avut ocazia să conducă spitalul, o scurtă perioadă de timp, ca angajat al firmei care câștigase licitația organizată de Consiliul Județean, […]