IPJ Călărași/ De astăzi, s-a dat startul încadrărilor din sursă externă

politia_uniformaLa nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi sunt alocate pentru angajarea din sursă externă 47 de locuri la posturile de poliţie comunale, precum şi un loc pentru reîncadrare, în vederea completării deficitului de personal existent.

Cele 48 de posturi sunt repartizate în comunele Alexandru Odobescu, Ciocăneşti, Cuza Vodă, Dorobanţu, Grădiştea, Independenţa, Ulmu, Dragalina, Perişoru, Dragos Vodă, Ştefan Vodă, Dor Mărunt, Borcea, Dichiseni, Jegălia, Roseţi, Gălbinaşi, Fundeni, Plătăreşti, Sohatu, Vasilaţi, Chirnogi, Mânăstirea, Radovanu, Ulmeni, Sohatu, Crivăţ, Gurbăneşti, Ileana, Săruleşti, Tămădău Mare, Belciugatele şi Frăsinet.

Înscrierile se fac în perioada 04-07 aprilie, intervalul orar 0800 -1800, iar în ziua de 08 aprilie în intervalul orar 0800 -1600, personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul şi doar la unităţile de recrutate în al căror stat de organizare se regăseşte postul/ structura pentru care optează fiecare candidat.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de agenţi, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau
criteriilor aplicabile; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”; îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special, trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile şi să dețină permis de conducere categoria „B”.

Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

Mai multe detalii referitoare la condițiile de participare, tematica și bibliografia, documentația necesară pentru întocmirea dosarului de candidat și probele de concurs le găsiți accesând pagina web https://cl.politiaromana.ro sau la sediul inspectoratului.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Poliția Rutieră Călărași / Starea tehnică a autovehiculelor, la verificat

lun apr. 4 , 2016
În perioada 30 – 31 martie 2016, poliţiştii Serviciul Rutier şi reprezentanţii Registrului Auto Român au organizat o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere produse pe fondul defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor. În timpul activităţilor efectuate pe drumurile publice, au fost verificate în trafic 50 de autovehicule înmatriculate atât în România […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!