FLAG „Dunărea Călărăşeană” are proiecte în valoare de 4,7 milioane de euro

flagS-a încheiat o  primă etapă din activitatea FLAG „Dunărea Călărăşeană”. Urmare  a sesiunilor de depunere de proiecte, organizate în  perioada iunie 2013 – iulie 2014, pe cele 4 măsuri din Strategia de dezvoltare durabilă a FLAG „Dunărea Călărăşeană” (1.1.1.Cresterea valorii adăugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultură si marketing-ul acestora, 2.1.1.Îmbunătătirea competitivitătii zonei de pescuit prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată”, 2.1.2.Conservarea, valorificarea si promovarea patrimoniului cultural si natural, prin sustinerea activitătilor economice alternative, pentru cresterea atractivitătii zonei”, 3.1.1.Formare, informare, diseminare pentru dobândirea de noi competente de către angajatii din sectorul de pescuit si sectoare ce sustin domeniul pescuitului) -,  au fost depuse un număr de 38 proiecte, 31 dintre acestea au fost declarate eligibile şi sunt, în prezent, în diferite stadii (3 finalizate, 11 contractate şi aflate în curs de implementare, 17 selectate şi aflate  in curs  de contractare).

Asociaţia Grupul Local de Pescuit „Dunărea Călărăşeană” a început activitatea pe data de 10 mai 2012. Valoarea finanţării nerambursabile alocată pentru implementarea strategiei este de 14.736.750,00 lei  (350.000 €). În perioada iunie 2013 – iulie 2014, au fost organizate sesiuni deschise de depunere de proiecte, pe cele 4 măsuri din Strategia de dezvoltare durabilă a FLAG „Dunărea Călărăşeană”. Au fost depuse un numar de 38 proiecte, iar beneficiari sunt 9 Unităţi Administrativ Teritoriale, 4 ONG-uri şi 3 societăţi comerciale. 31 proiecte  au fost declarate eligibile şi sunt, în prezent, în diferite stadii (3 finalizate, 11 contractate si aflate în curs de implementare, 17 selectate şi aflate  in curs  de contractare). Valoarea totală nerambursabilă solicitată este de 20 845 479 lei, cu 43% mai mult decât suma alocată iniţial, în cadrul contractului de finanţare a Strategiei. 7 proiecte au fost respinse sau retrase.

Marian DRĂGAN  – ales preşedinte al FLAG „Dunărea Călărăşeană” 

În acest context, conducerea FLAG a considerat că este potrivit să  convoace o adunare generală a membrilor FLAG, în cadrul căreia să prezinte un bilanţ al activităţii, precum şi linii directoare pentru perioada următoare.

A fost prezentată, în sinteză, activitatea desfăşurată de structura de management tehnic a FLAG, evidenţiindu-se faptul că membrii echipei  au executat  operaţiuni specifice, respectiv: primire/expediere  corespondenta, crearea website-ului propriu www.dunareacalaraseana.ro  şi actualizarea permanentă a informaţiilor, redactarea  documentelor necesare implementării strategiei (manuale de proceduri, ghiduri ale solicitantului, grile de evaluare etc. ), menţinerea comunicării cu celelalte FLAG din Romania  (având ca scop:  identificarea problemelor comune si a modului de solutionare, preluarea experienţelor pozitive, realizarea unei retele naţionale, organizarea de actiuni comune, completarea bazei de date cu actori locali potential interesati de proiect, completarea bazei de date cu domenii de interes si proiecte potentiale), realizarea de materiale promoţionale,  întocmirea de calendare de activităţi proprii ale FLAG, realizarea unei strategii de branding şi  marketing, organizarea sesiunilor de primire de proiecte şi a procesului de  evaluare şi selectie a  proiectelor, monitorizarea implementarii proiectelor contractate, identificarea de parteneri în vederea realizării de proiecte de cooperare, demararea procesului de pregătire a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020.

Vasilica Puran alaturi de Marian Dragan.jpg2Doamna prof. Vasilica Puran – preşedintele în exerciţiu al FLAG, propus ca funcţia de preşedinte al FLAG să fie preluată, pentru perioada următoare,  de dl. Marian Drăgan. Argumentele au fost: pe de o parte,  sarcinile profesionale pe care le are  – director de liceu – o pun în imposibilitatea de a coordona corespunzător şi activitatea FLAG, iar pe de altă parte, dl. Marian Drăgan a manifestat mult interes pentru dezvoltarea FLAG, s-a implicat în promovarea sa, în impunerea în peisajul economico-social local.  Propunerea a fost aprobată în unanimitate de membrii FLAG, doamna Vasilica Puran urmând să îndeplinească, în viitor,  funcţia de vicepreşedinte al FLAG.

În urma discuţiilor purtate cu membrii FLAG şi în special cu preşedinţii a 3 dintre cele 4 asociaţii de pescari, prezenţi la adunarea generală  – domnii Ion Pirone, Ştefan Dumitrescu şi Marian Chinan, Marian Drăgan  a desprins câteva direcţii de acţiune, pentru perioada următoare. Dintre acestea, organizarea de reuniuni de lucru  la care să participe pescarii, dar şi factori de decizie din administraţia publică  locală  (prefectură, consiliul judeţean, primăria municipiului Călăraşi, administraţia portuară etc.) este cea mai stringentă şi cea mai importantă.

S-a remarcat  că există, în rândul actorilor locali, un mare interes pentru FLAG si, implicit, pentru implementarea Strategiei şi, de asemenea, că odată demarat procesul de implementare a proiectelor, gradul de încredere şi de implicare al beneficiarilor a crescut vizibil, fapt pentru care pregătirea Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020 va  însemna  consultarea şi implicarea unor reprezentanţi ai UAT, ONG şi mediului de afaceri deja avizaţi.

 

 

Please enter banners and links.

Next Post

Astăzi, călărăşenii sunt aşteptaţi la un meci de handbal, dar şi să se distreze la Zilele Municipiului

Dum sept. 21 , 2014
Astăzi, duminică, 21 septembrie, în cadrul manifestării Zilele Municipiului Călăraşi, au loc următoarele acţiuni: 9:00 – 10:00- s-a desfăşurat Concursul ,,Virtuozități culinare” – mâncare gătită la cazan (Platoul din fața  Primăriei și a Consiliului Județean); 11:30 – 12:30:  Parada motocicliștilor – demonstrații pe Platoul din fața Prefecturii; 13:00 – 14:30 […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!