S-a încheiat o  primă etapă din activitatea FLAG „Dunărea Călărăşeană”. Urmare  a sesiunilor de depunere de proiecte, organizate în  perioada iunie 2013 – iulie 2014, pe cele 4 măsuri din Strategia de dezvoltare durabilă a FLAG „Dunărea Călărăşeană” (1.1.1. “Cresterea valorii adăugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultură si […]