Convocare Consiliu Local, joi, 24 septembrie

Primarul Municipiului Călăraşi, În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 24.09.2020, ora 16.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Înfiinţare fermă găini ouătoare cu unitate de comercializare, staţie de sortare şi condiţionare”, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 37E.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru persoanele îndreptățite să beneficieze de un teren în vederea construirii de locuințe proprietate personală conform prevederilor Legii nr. 15/2003 din municipiul Călărași.
3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul ,,CASA“, imobil situat în municipiul Călărași, str. Berzei, nr. 11, județul Călărași, înscris în Lista Monumentelor Istorice – Cod LMI: CL –II-m-B-14605.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Rețea apă Aleea Dumbrava Minunată, municipiul Călărași, județul Călărași”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de încărcare a vehiculelor electrice pentru utilizarea staţiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice înfiinţate în municipiul Călăraşi, investiţie realizată în cadrul proiectului cu titlul ,,Înfiinţare staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice în municipiul Călăraşi”.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Valentin Barbu, candidatul Alianței PNL–USR pentru Consiliul Județean Călărași:“Eu am fost și rămân un tip onest, modest, funcția este efemeră, caracterul rămâne.”

joi sept. 24 , 2020
Valentin Barbu, candidatul PNL-USR pentru Consiliul Județean Călărași, a vorbit într-un interviu despre profesia sa, ce nume îl caracterizează, când și de ce a intrat în politică. R: Domnule Valentin Barbu, care este profesia dumneavoastră? Valentin Barbu: Sunt inginer de profesie, am terminat Electronica și Telecomunicații, la Institutul Politehnic București. […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!